5S Nedir?

İlk olarak Japonya’da kullanılmaya başlanmış olan 5S; işyerinde tertip, düzen, temizlik ve disiplini sağlamak için kullanılan basit ve kolay uygulanabilenn bir yöntemdir. 5S iyileştirme çalışmalarının ve görsel işyerinin temelini oluşturur.

5S beş aşamadan oluşan bir işyeri organizasyonudur. Adını 5 Japonca kelimenin ilk harflerinden alır.

Japonca Türkçe
Seiri Ayıklama
Seiton Düzenleme
Seiso Temizleme
Seiketsu Standartlaştırma
Shitsuke Disiplin

5S Adımları

 • Ayıklama(Seiri)

İş ortamını daha iyi organize etmek için gerekli ile gereksiz olan malzemeleri doğru şekilde ayırt etme ve birbirinden uzaklaştırma işlemidir.

 • Düzenleme(Seiton)

Karmaşık ve düzensiz bir işyerine sahip birçok kuruluşta gerekli bir malzemeyi, ekipmanı veya dökümanı aramanın işin normal bir parçası olduğu düşünülür, oysa bu arama katma değer yaratmayan bir faliyettir. Arama bir israftır.

Amaç:

Elimizde tutmaya karar verdiğimiz malzemeleri ihtiyaç duyulduğunda kolayca bulabilmek ve kullanabilmek için, uygun yerlere yerleştirmek, düzenlemek ve tanımlamaktır.

Bir malzemeyi herhangi birisi;
 • Zaman kaybetmeden (en geç 30 sn) bulabilmeli
 • Hemen alabilmeli
 • Kolayca yerine koyabilmeli
 • Temizleme(Seiso)

Çalışma yoğunluğu nedeniyle kirli, yağlı ve tozlu iş ortamları genelde kanıksanır ve üzerinde durulmaz. Bu kirlilik iş yerindeki sorunları gizler ve ortaya çıkarılmasını önler. Temiz bir işyerinde problemler ve diğer sorunlar hemen tespit edilebilir.

Amaç:

Tüm toz, kir ve pislikten kurtularak güvenli ve problemlerin görüldüğü temiz bir iş ortamına sahip olmaktır.

 • Temizlik herkesin görevidir.
 • Herkes evinin önünü temizlerse şehir tertemiz olur.
 • Denetim varmış gibi her zaman temiz olunmalıdır.
 • Her gün 5 dakika temizlik alışkanlık haline getirilmelidir.
 • Standartlaştırma(Seiketsu)

5S sistemini uygulamak ve sürdürmek ayrı ayrı sorunlardır.

“STANDARTLAŞTIRMA” uygulanan bir yöntemin sürdürülebilirliğini sağlamak için kuralların belirlenmesidir.

İlk 3S ile (Ayıklama, Düzenleme ve Temizleme) elde edilenlerin devamlılığını sağlamak için uygulamaların standart hale getirilmesidir.

 • Disiplin(Shitsuke)

5S uygulamalarında “Disiplin” adımı; doğru uygulamaların devamlılığının sağlanmasında kalıcı bir alışkanlık yaratıması ve sistemin geliştirilmesi için yapılan faaliyetlerdir. Çalışanların yapılması gerekenleri bir refleks ya da içgüdü ile yapılmalarını sağlamaktır.

Disiplin adımının amacı; tüm çalışanlar arasında 5S kültürürnün kalıcı şekilde oluşmasını sağlamak ve 5S uygulamalarının etkinliğini sürekli iyileştirmek olarak tanımlanabilir.

5s Denetimleri

Standartlaştırma ile belirlenmiş kurallara göre denetimler yapılmalıdır.Denetimler farklı seviyelerde ve kriterlerde uygulanmalıdır.Aşağıda önerilen üç denetim türü ve amacı verilmiştir.

NO DENETİM TÜRÜ DENETİM AMACI
1 5S Ekip Liderlerinin Günlük Denetimi Ekip Lideri kendi bölgesinde 5S uygulamalarının operatörler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetler.
2 Bölüm Sorumlusunun Haftalık Denetimi Bölüm Sorumlusu sorumlu olduğu 5S alanında haftalık kontrolleri yapar ve 5S uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlar. Sorumlu olduğu alanda Ekip Lideri ile 5S uygulamalarının operator düzeyinde anlaşıldığından ve uygulandığından emin olur.
3 5S Kurulunun Aylık Denetimleri 5S Kurulu aylık plana göre takınlar bazındaki tarafsız denetimlerin yapılmasını ve raporlanmasını sağlar. Yönetim aylık denetim raporlarının sonuçlarını değerlendirir, kaynakları sağlar ve düzeltici faaliyet gerektiren konuları/alanları belirler. İyi uygulamaların yaygınlaştırılması için tavsiyelerde bulunur, tanıma ve ödüllendirme yapar.

Toz Yüzünden Problemi Görememek

5S-24 5S-25

İlginizi Çekebilir

Bir Başarı Hikayesi A.B GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ‘de 5S Çalışmaları

BİR BAŞARI HİKAYESİ A.B GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. ‘DE 5S ÇALIŞMALARI A.B Gıda Hakkında: 1979 yılından beri yem ham maddesi sektöründe başarılarla dolu ticari deneyime ve birikime sahip olan

Toplam Verimli Bakım – TVB

Toplam Verimli Bakım – TBV, öncelikle üretim, bakım ve mühendislik departmanlarında uygulanmak üzere, tüm çalışanların katılımı ile en yüksek verimliliğe ulaşmak için yapılan grup çalışmalarıdır. Bir başka deyişle; makinelerde sıfır

ISO 9001:2015 Revizyonu ‘nun Getirdikleri

ISO 9001:2015 Revizyonunun Getirdikleri Kalite Algısı Bu yazımızda ISO 9001:2015 revizyonunun neler getirdiğinden bahsedeceğiz. Üniversite yıllarında hep planlamacı olmaya odaklanmıştım. Kalite dediklerinde kaçıyordum çünkü o zamanlar “ne yapıyorsan yaz, ne