7 temel israf

7 temel israf konusuna önce tanımı ve bu 7 temel israfın ne olduğunu atnımalamakla başlamak gerekir.  İsraf, ürüne doğrudan değer katmayan veya ürünün dönüşümüne katkıda bulunmayan herşeydir. İsraf, birçok farklı formda olabilir ve ürüne zaman ve maliyet ekler.İsrafı görmek, iyileştirmenin başlangıcıdır.

İsraf Nedir?

7 temel israf

İsraf Yalın Üretim’de “7 Temel İsraf” olarak tanımlanmıştır:

1. Hatalı Üretim
2. Fazla Üretim
3. Fazla Stok
4. Bekleme
5. Gereksiz İşler
6. Gereksiz Taşıma
7. Gereksiz Hareketler

Yalın Üretimde 7 Temel İsraf Nedir?

hatalı üretim

Hatalı Üretim

Hatalı üretim ve/veya ürünün tamiri israftır.

fazla üretim

Fazla Üretim

Gereğinden fazla veya erken üretim israftır.

fazla stok

Fazla Stok

İş için gereğinden fazla elde tutulan herşey israftır.

bekleme

Bekleme

Makinanın işlemini bitirmesini beklemek ve/veya tamir için beklemek israftır.

gereksiz işler

Gereksiz İşler

Katma değer yaratmayan iş adımları ve/veya müşteriye değer katmayan işlemler israftır.

 

gereksiz taşıma

Gereksiz Taşıma

Gereksiz ekipman, hammadde, yarı mamül ve mamül taşımaları israftır.

gereksiz hareketler

Gereksiz hareketler

İyi organize edilmemiş iş ortamı nedeniyle oluşan gereksiz hareketler israftır.

 

İsrafın Nedenleri

 • Yerleşim planı
 • Ayar ve tamir sürelerinin uzunluğu
 • Süreçlerin yetersizliği
 • Bakım faaliyetlerinin etkin olmaması
 • İş yapma biçimlerinin yetersizliği/kötülüğü
 • Eğitimlerin yetersizliği
 • Organizasyonel bozukluklar
 • Geleneksel yönetim biçimleri
 • Performans ölçümlerinin yanlışlığı/yetersizliği
 • Planlama yetersizliği
 • Hammadde kalitesinin yetersizliği
 • Tedarikçiler ile olan ilişkilerin kötülüğü
 • Müşteri şikayetlerinin etkin değerlendirilmemesi

İlginizi Çekebilir

Yalın Üretim Prensipleri Nedir

Yalın Üretim Nedir? Yalın Üretim, süreçlerdeki israfları elemine ederek maliyet ve üretim zamanını düşüren ve kaliteyi artıran sistematik bir yaklaşımdır. İlk olarak Toyota tarafından geliştirilen ve uygulanan Yalın Yönetim, bir yönetim felsefesi

KANBAN Nedir?

KANBAN Nedir? Kanban nedir? Yalın Yönetim felsefesinin önemli noktalarından birisi prosesteki sürekli akışın sağlanmasıdır. Sürekli akış Çekme Sistemi ile sağlanır ve bir sonraki proses adımı ihtiyaç duymadığı sürece bir önceki

Veri Toplama ve Yedekleme

Bilgisayarlarımız, ofis çalışanlarına giderek karmaşık ve çok yönlü hale gelen bilgileri depolama ve yönetme kabiliyeti sağlar. Ancak, bu yararlar Yalın Ofisi’nin bakış açısına göre belirlenmesi gereken kendi sorunlarını da beraberinde