DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

yalın üretim Yalın Üretim
Yalın Üretim, süreçlerdeki israfları elemine ederek maliyet ve üretim zamanını düşüren ve kaliteyi artıran sistematik bir yaklaşımdır.İlk olarak Toyota tarafından geliştirilen ve uygulanan Yalın Yönetim, bir yönetim felsefesi olarak bugün üretimin yanında birçok farklı hizmet sektöründe de (sağlık, eğitim ve finans gibi) uygulanmaktadır.
Yalın Üretim, 5S, VSM, Kaizen, TPM, SMED, Kanban, Poka Yoke, JIT, JIDOKA
yalın 6 sigma Yalın Altı Sigma
Yalın Altı Sigma, verimlilik yönetiminde kullanılan en etkili iki yaklaşımın sentezidir. Yalın Yönetimin değere ve israfa odaklanan yalın yaklaşımı ile Altı Sigmanın güçlü iyileştirme araçlarının birlikte kullanılmasıdır. Yalın Yönetim prensiplerinin beşinci adımı olan “mükemmellik arayışı” Altı Sigma araçları ile en iyi şekilde sağlanabilir.
Kaynak Teknikleri
Kaynak işlemi iki veya daha fazla malzemenin ilave malzeme kullanarak yada kullanmadan ısı ve/veya basınç etkisiyle birleştirilmesi işlemidir. Birleştirme işleminin yanı sıra kaynak işlemi kaplama ve doldurma işlemleri içinde kullanılmaktadır. Günümüzde birçok farklı kaynak yöntemi bulunmaktadır.

EN 1090, EN 15085, Genel Kaynaklı İmalat, Kaynak Mühendisliği Hizmetleri, Robotik Kaynaklı İmalat, EN 3834

yönetim sistemleri Yönetim Sistemleri
Son yıllarda yaşanan olağanüstü değişiklikler sonucu dünya küçüldü ve tek pazar haline geldi. Her türlü ürün dünyanın farklı noktalarında üretilir ve tüketilir oldu. Bu da global üretimi, global tüketimi ve global rekabeti getirdi. Aynı ürünler çok farklı ülkelerde üretilir ve tüketilir oldu. Farklı ülkede milyonlarca firma birbirlerinin rakibi oldu.
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, SA 8000, ISO/IEC 270001, ISO 50001, ISO 13485, ISO 17025, AS 9100,
otomotiv sistemleri Otomotiv Sistemleri
IATF 16949:2016 Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan, otomotiv üreticileri ve ilgili tedarikçilerine yönelik ISO 9001:2015’ in uygulanması için özel şartların yer aldığı teknik spesifikasyondur. Otomotiv üreticileri ve tedarikçilerine yönelik kalite yönetim sistemi şartlarını içerir. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ nın şartlarını temel şartlar olarak görür.
gıda güvenliği eğitimleri Gıda Güvenliği
“ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda zincirinde tüm kuruluşlar için şartlar”, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi paketleme firmaları dahil “tarladan sofraya” gıda zincirindeki tüm kuruluşları kapsar.
ISO 22000, HACCP, Helal Gıda, BRC, IFS, Hijyen,
jci Hastane Yönetimi (JCI)
JCI’ın amacı, tüm dünyada sağlık hizmeti sunan kuruluşların uluslararası standartlara ve kriterlere uygunluğunu tetkik etmektir. Hasta ve hasta yakınlarının güvenliği ve memnuniyeti başta olmak üzere daha kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasını ve sürekli iyileştirilmesini teşvik etmektir.
ce işareti eğitimleri CE İşareti
Anlamı “Avrupa’ya Uygunluk” u ifade etmektedir. CE İşareti malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla Avrupa Birliği’nin, 1985 yılında oluşturduğu “Yeni Yaklaşım” çerçevesinde uygulanan bir sağlık ve güvenlik işaretidir.
proje yönetimi eğitimi Proje Yönetimi
Sigma Center,Proje Yönetiminin hedefi bir disiplin ve uzmanlık alanı olarak proje yönetiminin planlanan sonuçlara daha uygun maliyetle ve zaman kaybetmeden başarılı projeler hazırlanmasını sağlamak ve proje yönetiminin tüm boyutlarını katılımcılara aktarmaktır.
insan kaynakları yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi
Firmalar için zorlayıcı bir maliyet unsuru olarak görülen İK aslında firmanın geri dönüşü en yüksek ve en kısa vadeli yatırımıdır. İnsan Kaynaklarına doğru yatırım yapıp bunun geri dönüşünü almayan firma bulunmamaktadır.
yeniden yapılandırma Yeniden Yapılandırma
Tepe yönetim, kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (Vizyon) ve varoluş nedenini (Misyon) belirlemelidir. Tepe yönetim ayrıca, kuruluşu vizyonuna ulaştırmak için kısa ve orta vade hedeflerini ve farklı konulardaki niyetini ve yaklaşımlarını (Politikalar) belirlemelidir. Belirlenen politikalar çalışanlar ile paylaşılmalıdır.
Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi