KYS (Kalite Yönetim Sistemi ) Dokümantasyon Eğitimi

KYS (Kalite Yönetim Sistemi ) Dokümantasyon Eğitimi

HEDEFİ:

ISO 9001 kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak. Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını uygulamalarla anlatmak.

KAPSAMI:

• Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısı,
• Kalite el kitabı,
• Görev tanımları,
• Prosedürler,
• Proses tanımları/haritaları/akışları,
• Talimatlar,
• Kontrol planları,
• Formlar, spesifikasyonlar.

KATILIMCILAR:
Kalite yönetim sistemi kapsamında doküman oluşturmaktan sorumlu her kademedeki çalışanlar.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Kalite yönetim sistemi standardı (ISO 9001)

SÜRESİ: 1/2 veya 1 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2008) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

HEDEFİ: ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan iç tetkiklere ait esasları ve aşamalarını açıklamak

Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) Eğitimi

ISO 9001:2015 Eğitimleri Kalite Yönetim Sistemi 2015 yılı ile birlikte ISO 9001:2015 halini aldı. Bu yeni standart ile birlikte risk temelli düşünce yaklaşımı ağırlık kazandı. Firmalar 2015 revizyonunu 3 yıl