Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) Temel Eğitimi

Harita Bulunamadı

Tarih/Saat
Date(s) - 11 Kasım 2019
09:30 - 17:30

Categories


Genel Katılıma Açık Eğitim Tarihleri – BURSA
11 Kasım 2019

09:30 – 17:30

BURSA

Hedefi:

“Sürdürülebilir Kalkınma” için “Sürdürülebilir Çevre”ye ihtiyacımız vardır. Sürdürülebilir bir çevre için kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması esastır. 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların çevresel etkilerini minimize etmek için oluşturulmuş bir dünya dilidir. Bu eğitim; çevresel etkilerimizden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması için toplumsal bir farkındalık yaratmayı ve kuruluşlarında ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni kuracak/güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • Çevre Yönetim Sistemi’nin temel tanımlarını, çevre mevzuatı ve ilkelerini
  kavramak,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini
  örnekler ile görmek,
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin uygulanmasında ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini
  bilmek.

Kapsamı:

 • Giriş
  • Sürdürülebilir çevre
  • Atıklar
  • Çevre mevzuatı
 • Kapsam
 • Referanslar
 • Terimler / tarifler
 • Kuruluşun bağlamı
 • Liderlik
 • Çevre Yönetim Sistemi için planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Grup çalışmaları
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin diğer yönetim sistemleri ile etkileşimi
 • Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek
  hususlar
 • Ekler

Katılımcılar: Üst ve orta kademe yöneticiler, çevreyi etkileyen faaliyetlerde görev alan
mühendisler, uzmanlar ve çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön bilgi: Yok.

Süresi: 1 veya 2 gün.

Notlar: Eğitimin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

EĞİTİME KAYDOL