Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Eğitimi

Harita Bulunamadı

Tarih/Saat
Date(s) - 23 Aralık 2019 - 25 Aralık 2019
09:30 - 17:30

Categories


HEDEFİ:

GBT (GDT), Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma, mühendislik çizimlerinde sıkça kullanılan ve bir ürünün sahip olması istenilen özellikleri açıklamaya yarayan ve bir dizi kavram, sembol ve tanımlardan oluşan bir teknik ifade lisanını açıklayan standartlar dizisidir.

Teknik resim müşteri siparişi ile başlayan ve tasarım-kalite-üretim ile devam eden günümüz endüstriyel yapılanması çerçevesinde birimler arası iletişimi sağlar, çoğu zaman bu amaca yönelik tek dokümandır. Dolayısıyla tasarım-üretim-kalite- satış sürecinde rol alan ve teknik resimle şöyle ya da böyle ilgisi olan kişiler bu standartları bilmek ve anlamak zorundadır.

Standartların bazı bölümleri ileri sayılabilecek aritmetik, geometrik ve teknik bilgi gerektirmektedir. Ancak basitleştirilerek dahi olsa üretim süreci içerisinde yer alan herkese, operatörler dahil, anlatılması uzun dönemli kalite iyileştirme çabaları açısından önemlidir.

Çünkü bu standartlar, müşteri isteklerinin kağıt üzerine dökülmüş tek ifade şeklidir. Ve müşteri isteklerinin açık, anlaşılır ve endişeye mahal bırakmayacak biçim de bilinmesi çağdaş kalite anlayışının ön koşullarından birisidir.

KAPSAMI:
• Boyutlandırma ve Toleranslandırma Esasları,
• Matematik Esaslar, koordinat Sistemleri
• Datum Sistemleri,
• Semboller, Kavramlar, Kurallar
• Şekil Toleransları,
• Düzlemsellik
• Doğrusallık
• Dairesellik
• Silindiriklik
•Yönelim Toleransları
• Paralellik
• Diklik
• Açısallık
• Konum Toleransları
• Konum Toleranslarına Giriş
• Malzeme Koşulları
• Motif Toleransları, Bileşik Toleranslar
• Eşeksenlilik, Simetri,
• Salgı, Toplam Salgı Toleransları
• Profil Toleransları

Programların kesin içerikleri ve süreleri katımcı niteliklerine ve eğitimi alacak firmanın belirleyeceği hedeflere göre belirlenir. Mühendis ağırlıklı program teoriktir. Teknisyen ve operatör ağırlıklı programda uygulamada yapılır.

Uygulamalarda eğitimi alan firma ürünleri üzerinden çalışmalar yapılacak, firmaya ait çizimler ve şirketin ölçme imkanlarından yararlanılacaktır. Özellikle konum toleranslarında 3 boyutlu ölçüm tezgahlarının kullanılması yararlıdır. PC-DMIS programına sahip olmayan firmalarda bir ölçüm teknisyeninin hazır bulundurulması gerekmektedir.

Eğitimimiz ASME “Senior Level” sertifikalı uzmanımız tarafından verilmektedir.

KATILIMCILAR:
Mühendisler, teknisyenler, operatörler.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: Mühendis ağırlıklı programlar 1 veya 2 gün.
Teknisyen ve Operatör ağırlıklı programlar 4 veya 5 gün (Uygulamalı)

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Geometrik ölçülendirme ve toleranslandırma ve Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.