İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) Temel Eğitimi

Harita Bulunamadı

Tarih/Saat
Date(s) - 18 Kasım 2019
09:30 - 17:30

Categories


Genel Katılıma Açık Eğitim Tarihleri – BURSA
18 Kasım 2019

09:30 – 17:30

Bursa

Hedefi:

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) amacı; sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratarak
çalışanları, geçici işçileri ve çalışma alanındaki diğer insanları iş kazaları ve meslek
hastalıklarından korumaktır. İSG mevzuatını yerine getirmek ise o işyerini
yönetenlerin yasal sorumluluğudur.
Bu eğitim; kuruluşlarında ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi
kuracak/güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılara
aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlar;

 • İSG Yönetim Sistemi’nin temel tanımlarını ve ilkelerini kavramak,
 • İSG Yönetim Sistemi’nin şartlarını doğru anlamak ve doğru yorumlamak,
 • İSG Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini
  örnekler ile görmek,
 • İSG Yönetim Sistemi’nin uygulanmasında ne tür yanlışlıkların yapılabileceğini
  bilmek.

Kapsamı:

 • Giriş
  • Arka Plan
  • İSG Yönetim Sistemi’nin amacı
  • Başarı faktörleri
  • PUKÖ döngüsü
  • Bu standardın içeriği
 • Kapsam
 • Atıf yapılan standart ve dokümanlar
 • Terimler ve tarifler
 • Kuruluşun kapsamı
 • Liderlik ve çalışanların katılımı
 • Planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Grup çalışmaları
 • İSG Yönetim Sistemi’nin diğer yönetim sistemleri ile etkileşimi
 • İSG Yönetim Sistemi’nin kurulmasında ve uygulanmasında dikkat edilecek
  hususlar
 • Ekler

Katılımcılar: Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliğini etkileyen faaliyetlerde görev alan
mühendisler, uzmanlar ve çalışanlar. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi: Yok.

Süresi:  1 veya 2 gün.

Notlar: Eğitimin en az % 70’ ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

EĞİTİME KAYDOL