Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) Temel Eğitimi

Harita Bulunamadı

Tarih/Saat
Date(s) - 23 Ocak 2020 - 24 Ocak 2020
09:30 - 17:30

Categories


HEDEFİ:
Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, uygulayacak ve/veya iyileştirecek katılımcılara; kalite yönetiminin temel prensiplerini, yaklaşımlarını, ilgili terimleri, tanımları ve standartları anlatmak. Anlatımları bazı eklerle desteklemek.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının şartlarını açıklamak ve yorumlamak. Açıklamaları ve yorumları bazı örnekler ile desteklemek.

KAPSAMI:
0. Giriş
0.1 Genel
0.2 Kalite yönetim prensipleri,
0.3 Proses yaklaşımı
– PUKÖ döngüsü
– Risk temelli düşünce
0.4 Diğer yönetim sistemi standartları ile ilişkiler
1. Kapsam
2. Tarihçe
3. Terimler ve tanımlar
4. Kuruluşun kapsamı
5. Liderlik
6. Kalite yönetim sistemi için planlama
7. Destek
8. Operasyon
9. Performans değerlendirme
10. İyileştirme
11. EKLER (Örnekler)
– Korelasyon Matrisi (ISO 9001:2008’e göre ISO 9001:2015)
– ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Prensipleri
– Yönetim Sistemleri Standartları Listesi
– ISO 9000:2015 Temel Kavramlar
– XYZ A.Ş. Hakkında
– XYZ A.Ş’ nin Prosesleri ve Etkileşimi
– XYZ A.Ş. Proses Tanımı
– XYZ A.Ş. Hedefler ve Performans Göstergeleri
– XYZ A.Ş. Kalite Politikası
– DOBİ Hiyerarşisi
– XYZ A.Ş. DFİ (Düzeltici Faaliyet İsteği) Formu
– ISO 9001:2015 Sürekli İyileştirme Mekanizması

KATILIMCILAR:

Üst ve Orta Kademe Yöneticiler.
Kuruluşunda kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen çalışanlar.
Kalite konusunda kariyer yapmak isteyen kişiler.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 16 saat

NOT: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.