Kara Kuşak Tamamlama Programı (İSTANBUL)

Harita Bulunamadı

Tarih/Saat
Date(s) - 16 Ekim 2019 - 09 Ocak 2020
09:30 - 17:30

Categories


Genel Katılıma Açık Eğitim Tarihleri – İSTANBUL (Anadolu)
16-17 Ekim,
13-14 Kasım,
11-12 Aralık 2019,
08-09 Ocak 2020

09:30 – 17:30

İSTANBUL (Anadolu)

Hedefi :
Yalın 6 Sigma projeleri ile ekip bazlı iyileştirme çalışmaları yaparak Yeşil kuşaklar yetiştirmiş kuruluşlar, mevcut Yeşil kuşaklarına, Karakuşak yetkinliği kazandırmak isteyebilirler. Bir Yalın 6 Sigma Projesi ile tamamlama programına katılan Karakuşak adayları, İleri Düzey Problem Çözme Teknikleri ile problemi çözme, ekibini yönetme ve proje yürütme konularında kendilerini geliştirirler. Programı tamamlayan Karakuşaklar, problem savaşçısı olarak başka projelere liderlik ederken aynı zamanda Yeşilkuşaklara danışmanlık yapmaya devam ederler. Bu eğitim; Yalın Üretim ve 6 Sigma ile ilgili yöntem ve tekniklerle donatılmış, kendi ekibini yönetebilen ve Yalın 6 Sigma projelerini yürütebilen Karakuşaklar yetiştirmeyi hedefler. Yetiştirilen Karakuşakların aynı zamanda diğer Yeşilkuşak projelerine danışmanlık yapabilecek yetkinliğe ulaşması hedeflenir.

Kapsamı:

Tanımlama Fazı

 • Yalın Üretime Giriş, İsraf ve Değer Analizi (hatırlatma)
 • 6 Sigma Göstergeleri (hatırlatma), Bileşik Verim
 • Proje Yönetimi (hatırlatma), ROI
 • Kano Modeli, QFD
 • Mevcut VSM
 • Pareto, Beyin Fırtınası, İlişkilendirme Diyagramı, Sebep Sonuç İlişkileri
  (hatırlatma)
 • Önceliklendirme Matrisi

Ölçme Fazı

 • Dağılımlar, Normallik Testi (hatırlatma)
 • Veri Toplama, Örneklem Hacmi Belirleme
 • Grafiksel Analizler (hatırlatma)
 • Proses Ölçme, Proses Yeterlilik (hatırlatma)
 • Kontrol Teknoloji Şeması (hatırlatma)
 • MSA

Analiz Fazı

 • Proses FMEA (hatırlatma)
 • Hipotez Testleri (hatırlatma)
 • Regresyon / Kolerasyon (hatırlatma)
 • Deney Tasarım 1 (DoE1) (hatırlatma), Deney Tasarım 2 (DoE2)
 • Kıyaslama (Benchmark)

İyileştirme Fazı

 • Poka Yoke, KAIZEN, 5S
 • İyileştirmelerin Geçerli Kılınması (PFMEA, Hipotez Testleri, DoE, Gelecek
  VSM)

Kontrol Fazı

 • SPC (I-MR, Xbar-R, Xbar-S) (hatırlatma), SPC (P, U)
 • Kontrol Planları, Standartlaştırma (hatırlatma)

Katılımcılar:Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, karakuşak adayları ve veri  değerlendirmesi yapacak kişiler. (Maksimum 20 kişi)

Ön Bilgi : 6 Sigma Yeşilkuşak Eğitimi

Süresi : 8-10 gün. (2-3 ay içerisinde)

Notlar: Eğitimin en az % 70’inde bulunan ve program sonrasında yapılacak olan sınavda başarılı olan katılımcılara “BAŞARI SERTİFİKASI” verilir. Aksi durumda “KATILIM
SERTİFİKASI” verilir. “6 Sigma Karakuşak Sertifikası”, başarı ile tamamlanmış bir 6 Sigma Projesi’nin sunulması ile verilir.  Her katılımcı, içinde Minitab programı bulunan bir bilgisayar ile programa katılır