GIDA GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

ISO 22000 Eğitimi

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000)

ISO 22000 danışmanlık faaliyetleri, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemidir.
haccp Eğitimi

HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim Programı (OGP)

Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gıda güvenliğini sağlamadaki rolünün anlaşılması, HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim programlarının nasıl uygulanacağını göstermek, HACCP metodolojisini anlamalarını sağlamak, seçilen spesifik ürün ve prosesler üzerinden HACCP planı hazırlama safhalarını göstermektir.
ifs Eğitimi

IFS – Uluslararası Gıda Standardı

Özellikle Almanya ve Fransa’da perakende satış yapan marketleri ve süpermarketleri hedef müşteri kitlesi olarak belirleyen firmaları, IFS Standardı’nın gıda sektöründeki yeri, önemi ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmek.
brc Eğitimi

BRC – Food Global Standardı

İngiliz Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium) içerisinde yer alan İngiliz perakendecilerine ürün sağlamak için gerekli gıda güvenlik ve kalite kriterlerini belirleyen standartlarından olan “British Retail Consortium (BRC) – Food” standardı hakkında danışmanlık vermektir.
hijyen Eğitimi Hijyen
İnsan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri önlemek, yok etmek veya asgari seviyeye indirmek için mikrobiyoloji, gıda kaynaklı hastalıklar, hijyen kuralları, temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili temel ilkelerin uygulanmasıdır.
helal gıda Helal Gıda
Helal sertifikalama, Müslüman tüketici için, tüketeceği ürünün kabul edilebilir ve tüketilebilir olduğunun garantisi niteliğindedir. Helal belgeli gıda dünyadaki 2 milyar Müslüman tarafından tercih edilmektedir.