HACCP ve OGP Eğitimi

HACCP VE OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI (OGP) EĞİTİMİ

HEDEFİ:

Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gıda güvenliğini sağlamadaki rolünün anlaşılması, HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim programlarının nasıl uygulanacağını göstermek, HACCP metodolojisini anlamalarını sağlamak, seçilen spesifik ürün ve prosesler üzerinden HACCP planı hazırlama safhalarını göstermektir.

KAPSAMI:
• Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları’nın (HACCP) amacı,
• HACCP Sisteminin 12 Adımı
1. HACCP Ekibinin Kurulması
2. Ürünlerin Tanımlanması
3. Amaçlanan Kullanım Şeklinin Tanımlanması
4. Akış Diyagramının Oluşturulması
5. Akış Diyagramının Yerinde Doğrulanması
6. Tehlike Analizinin Yapılması – PRENSİP 1
7. Kritik Kontrol Noktalarının Belirlenmesi (CCP’ler) – PRENSİP 2
8. Kritik Limitlerin Oluşturulması – PRENSİP 3
9. CCP’leri İzleme Sisteminin Oluşturulması – PRENSİP 4
10. Düzeltici Faaliyetlerin Belirlenmesi – PRENSİP 5
11. Doğrulama ve Geçerli Kılma Prosedürlerinin Oluşturulması – PRENSİP 6
12. Doküman ve Kayıt Kontrol Yönteminin Oluşturulması – PRENSİP 7
• HACCP sisteminin kurulmasında çalışma safhaları,
• Gıda güvenliği tehlikeleri,
• Ön koşul programları
• Tehlike analizi ve Kritik Kontrol Noktaları’nın belirlenmesi
• HACCP Planları hazırlanması
• Dokümantasyonun oluşturulması, kayıtların kontrolü.

KATILIMCILAR:
Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki firmaların kalite ve üretim müdürleri / çalışanları.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 10, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

ISO 22000 İç Tetkikçi Eğitimi

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 22000:2005) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 22000:2005 gıda güvenliği yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan gıda güvenliği yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve

BRC Eğitimi

BRC – BRITISH RETAIL CONSORTIUM EĞİTİMİ HEDEFİ: İngiliz Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium) içerisinde yer alan İngiliz perakendecilerine ürün sağlamak için gerekli gıda güvenlik ve kalite kriterlerini belirleyen standartlarından olan

IRCA Onaylı (IS0 22000:2005) Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, ISO 22000:2005 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 22000:2005 için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı