İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç Tetkik planlamadan raporlamasına kadar incelikle işlenmesi gereken bir faaliyettir. Bu faaliyetin en etkili şekilde uygulanması için ise sistematik bir yaklaşım içerisinde olmak gerekir. AltaSoft yazılımı tam da bu noktada devreye girmektedir. İç tetkik modülüyle, iç tetkiklerinizi süreç bazlı olarak planlayabilir, soru listelerinizi oluşturabilir, bunları onaya sunabilir ve tetkik sonucunda başlatılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerinizi ilgili kişilerle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirilen iç tetkik sonuçlarının raporlamasını da aynı rahatlıkla yapabilir ve iş yükünüzü hafifletebilirsiniz.

  • Süreç bazlı iç tetkikleri planlama
  • Planlanan iç tetkikleri onaya sunma
  • İç tetkikler için doküman kontrol listesi oluşturma
  • Soru listesi oluşturma/düzenleme
  • Düzeltici ve önleyici faaliyet başlatabilme(İyileştirme Yönetimi Modülü le ilişkili)
  • İç tetkikteki gözlemleri kaydedebilme
  • İç tetkik kayıtlarını saklayabilme
  • İç tetkik raporu oluşturabilme

İlginizi Çekebilir

Toplantı Yönetimi Modülü

Kuruluşunuzda toplantı duyurularını yapıp, toplantı tutanaklarını kayıt altına alabilir, alınan kararların uygulanması için kararları sorumlulara atayabilir ve takibini gerçekleştirebilirsiniz. Bu modülün amacı tüm bileşenlerin tek bir ortamda takibinin yapılmasını sağlamak,

Uygun Olmayan Ürün Yönetimi Modülü

Kuruluşunuzdaki uygun olmayan ürünleri tanımlayabilir, karar verebilir, kararı uygulayabilir ve maliyet takibi yapabilirsiniz. Uygunsuzluğu tanımlayabilme Ürün adı ve miktarını takip edebilme Uygunsuzluk tanımları için fotoğraf ekleyebilme Uygun olmayan ürünler için

Eğitim Yönetimi Modülü

Kuruluşların kendi eğitimlerini verebileceği, eğitim planlarını oluşturabileceği ve yönetebileceği bir ortam ile entegre edecek bir modül olarak tasarlanmıştır. Eğitim tanımlama Eğitim ihtiyaçlarını belirleme Eğitim planı hazırlama On-line eğitimler ile etkileşim