İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç Tetkik planlamadan raporlamasına kadar incelikle işlenmesi gereken bir faaliyettir. Bu faaliyetin en etkili şekilde uygulanması için ise sistematik bir yaklaşım içerisinde olmak gerekir. AltaSoft yazılımı tam da bu noktada devreye girmektedir. İç tetkik modülüyle, iç tetkiklerinizi süreç bazlı olarak planlayabilir, soru listelerinizi oluşturabilir, bunları onaya sunabilir ve tetkik sonucunda başlatılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerinizi ilgili kişilerle rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Gerçekleştirilen iç tetkik sonuçlarının raporlamasını da aynı rahatlıkla yapabilir ve iş yükünüzü hafifletebilirsiniz.

  • Süreç bazlı iç tetkikleri planlama
  • Planlanan iç tetkikleri onaya sunma
  • İç tetkikler için doküman kontrol listesi oluşturma
  • Soru listesi oluşturma/düzenleme
  • Düzeltici ve önleyici faaliyet başlatabilme(İyileştirme Yönetimi Modülü le ilişkili)
  • İç tetkikteki gözlemleri kaydedebilme
  • İç tetkik kayıtlarını saklayabilme
  • İç tetkik raporu oluşturabilme

İlginizi Çekebilir

Süreç Yönetimi

Süreç modülü ile Performans göstergelerine ait verileri daha kolay daha hızlı toplayabilir, yönetebilir, verileri grafiğe çevirerek analiz edebilirsiniz. Performans göstergeleri ve hedeflerinizi üst yönetime istediğiniz periyotlarda raporlayabilirsiniz. Süreç tanımlarını oluşturarak

Şikayet Yönetimi Modülü

Şikayet Yönetimi Modülü; ISO 10002 Standardının minimum gerekliliklerine göre hazırlanmış bir modüldür. Müşteri şikayetlerinizin kayıt altına alındığını müşterinize haber verebilir, ilgili sorumlulara yönlendirebilir ve durumlarını takip edebilirsiniz. Şikayetleri değerlendirme Şikayetleri

Doküman Yönetimi

AltaSoft Yazılımının temel modülüdür. Kuruluşunuz içerisinde yönetim sistemlerinin uygulamasında ve sürdürülmesinde dokümantasyon ile ilgili yaşanan sıkıntıları ve kayıpları azaltmak için farklı ve pratik çözümler sunar. Düzeltici Faaliyet Kuruluşa özel doküman