ISO 14001 Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, ISO 14001:2004 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:
Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı tetkikçi / baş tetkikçi olabilmek için şartlardan biridir.

KAPSAMI:
• ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 19011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkileri göstermek.
• Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ’in şartlarını yorumlamak.
• ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin (EMS) amaç ve yararları ile ISO 14001, ISO 14000 rehber standartları ve yasal mevzuat ile bağlantısının anlaşılması
• Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
• ISO 19011:2002 uyarınca süreç-tabanlı bir denetim
• Tarafsız ve doğrulanabilir denetim bulgularını kaleme almak
• Gerçeklere dayanan ve dengeli bir denetim raporu yazmak,
• Denetim performansının geliştirilmesi için gereken beceriyi geliştirmek
• Daha yüksek başarı düzeyi ve daha az stresle denetim faaliyetlerinde bulunmak
• IRCA 14001:2004 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olmak
• ISO 19011’e göre bir tetkikin, etkili şekilde planlanması ve hazırlanılması, tetkikte, etkin görüşmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması.
• Sağlam temele oturtulmuş, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması.
• Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.

KATILIMCILAR:
Çevre Yönetim Sistemlerinin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler , çevre Yönetim Sistemini süreç bazlı denetim metoduyla geliştirmek isteyen profesyoneller ,denetçiler ve denetçi adayları , danışmanlar

KATILIMCI SAYISI:
Minimum 5, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardı.

SÜRESİ: 5 gün.

NOT: Seminer sonunda sınav düzenlenecek ve sınav sonucuna göre katılımcılara IRCA onaylı Katılım ya da Başarı sertifikası verilecektir.
Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

 

İlginizi Çekebilir

ISO 14001 Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi. KAPSAMI: • Çevre yönetim sistemi

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda

ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan çevre sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan