ISO 14001 Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, ISO 14001:2004 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:
Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı tetkikçi / baş tetkikçi olabilmek için şartlardan biridir.

KAPSAMI:
• ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 19011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkileri göstermek.
• Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi ’in şartlarını yorumlamak.
• ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin (EMS) amaç ve yararları ile ISO 14001, ISO 14000 rehber standartları ve yasal mevzuat ile bağlantısının anlaşılması
• Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
• ISO 19011:2002 uyarınca süreç-tabanlı bir denetim
• Tarafsız ve doğrulanabilir denetim bulgularını kaleme almak
• Gerçeklere dayanan ve dengeli bir denetim raporu yazmak,
• Denetim performansının geliştirilmesi için gereken beceriyi geliştirmek
• Daha yüksek başarı düzeyi ve daha az stresle denetim faaliyetlerinde bulunmak
• IRCA 14001:2004 Denetçi Belgelendirme Planı gereğince tescilli denetçi olmak
• ISO 19011’e göre bir tetkikin, etkili şekilde planlanması ve hazırlanılması, tetkikte, etkin görüşmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması.
• Sağlam temele oturtulmuş, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması.
• Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.

KATILIMCILAR:
Çevre Yönetim Sistemlerinin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler , çevre Yönetim Sistemini süreç bazlı denetim metoduyla geliştirmek isteyen profesyoneller ,denetçiler ve denetçi adayları , danışmanlar

KATILIMCI SAYISI:
Minimum 5, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:
ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi standardı.

SÜRESİ: 5 gün.

NOT: Seminer sonunda sınav düzenlenecek ve sınav sonucuna göre katılımcılara IRCA onaylı Katılım ya da Başarı sertifikası verilecektir.
Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

 

İlginizi Çekebilir

ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan çevre sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan

ISO 14001 Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi. KAPSAMI: • Çevre yönetim sistemi

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda