ISO 9001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, ISO 9001:2008 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

ISO 9001 baş tetkikçi eğitimi

HEDEFİ:
Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 9001:2008 için Kalite Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı tetkikçi / baş tetkikçi olabilmek için şartlardan biridir.

KAPSAMI:
• Kalite yönetim sisteminin amaçlarını tanımlayıp, kalite yönetiminin 8 prensibini açıklamak.
• ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 ve ISO 19011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkileri göstermek.
• Tetkik çerçevesi içerisinde ISO 9001’in şartlarını yorumlamak.
• Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
• ISO 19011’e göre bir tetkikin, etkili şekilde planlanması ve hazırlanılması.
• ISO 19011’e göre bir tetkikte, etkin görüşmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması.
• ISO 19011’e göre bir tetkikin, şartlara uygunluğu saptamak için bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi
• Sağlam temele oturtulmuş, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması.
• Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.

KATILIMCILAR:
Kuruluşların kalite sistemlerinin kurulmasını yönlendiren kalite yöneticileri, diğer üst düzey yöneticiler, yönetim danışmanları, belgelendirme kuruluşlarında tetkikçi olmak isteyenler.

KATILIMCI SAYISI:
Minimum 10, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:
ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardı.

SÜRESİ: 5 gün.

NOT: Seminer sonunda sınav düzenlenecek ve sınav sonucuna göre katılımcılara IRCA onaylı Katılım ya da Başarı sertifikası verilecektir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

KYS (Kalite Yönetim Sistemi ) Dokümantasyon Eğitimi

Genel Katılıma Açık Eğitim Tarihleri – BURSA 1 Şubat 2020 09:30 – 17:30 BURSA HEDEFİ: ISO 9001 kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri

ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2008) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

Genel Katılıma Açık Eğitim Tarihleri – BURSA 07 – 08 Şubat  2019 09:30 – 17:30 BURSA HEDEFİ: ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite