OHSAS 18001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, OHSAS 18001:2007 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:
IRCA onaylı bu kursun öncelikli amacı, İSİG tetkikçilerine İSİG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiş ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli ilke ve uygulamaları öğretmektir.

KAPSAMI:
• OHSAS 18001 ve ISO 19011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkileri göstermek.
• Tetkik çerçevesi içerisinde OHSAS 18001’in şartlarını yorumlamak.
• Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
• ISO 19011’e göre bir tetkikin, etkili şekilde planlanması ve hazırlanılması.
• OHSAS 18001 gerekliliklerinin tetkiki sırasında dikkat edilmesi gerekenler.
• İSG yönetim sistemi tetkikinin amaçları.
• İSG yönetim sistemi tetkik aşamaları.
• Tetkik sırasında karşılaşılabilecek durumlar, çeşitli örnekler ve tetkik uygulamaları.
• ISO 19011’e göre bir tetkikte, etkin görüşmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması.
• ISO 19011’e göre bir tetkikin, şartlara uygunluğu saptamak için bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi.
• Sağlam temele oturtulmuş, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması.
• Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.

KATILIMCILAR:
Kuruluşların OHSAS 18001 İSG yönetim sisteminin kurulmasını yönlendiren yöneticiler, diğer üst düzey yöneticiler, danışmanları, belgelendirme kuruluşlarında tetkikçi olmak isteyenler.

KATILIMCI SAYISI:
Minimum 5, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:
OHSAS 18001 yönetim sistemi standardı.

SÜRESİ: 3 veya 5 gün.

NOT: Seminer sonunda sınav düzenlenecek ve sınav sonucuna göre katılımcılara IRCA onaylı Katılım ya da Başarı sertifikası verilecektir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ HEDEFİ: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkelerini, çalışanların görevleri ve sorumluluklarını açıklamak. KAPSAMI: • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği iş yerlerinde bulundurulacak

OHSAS 18001 Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18001:2007) EĞİTİMİ HEDEFİ: Kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (OHSAS 18001) kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin

Risk Değerlendirme Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda