OHSAS 18001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, OHSAS 18001:2007 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:
IRCA onaylı bu kursun öncelikli amacı, İSİG tetkikçilerine İSİG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiş ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli ilke ve uygulamaları öğretmektir.

KAPSAMI:
• OHSAS 18001 ve ISO 19011’in amaçlarını, içeriklerini ve birbirleriyle olan ilişkileri göstermek.
• Tetkik çerçevesi içerisinde OHSAS 18001’in şartlarını yorumlamak.
• Tetkikçi ve baş tetkikçinin rollerini ve sorumluluklarını tanımlamak.
• ISO 19011’e göre bir tetkikin, etkili şekilde planlanması ve hazırlanılması.
• OHSAS 18001 gerekliliklerinin tetkiki sırasında dikkat edilmesi gerekenler.
• İSG yönetim sistemi tetkikinin amaçları.
• İSG yönetim sistemi tetkik aşamaları.
• Tetkik sırasında karşılaşılabilecek durumlar, çeşitli örnekler ve tetkik uygulamaları.
• ISO 19011’e göre bir tetkikte, etkin görüşmeler, gözlemler, örnekleme ve not alarak objektif delillerin toplanması.
• ISO 19011’e göre bir tetkikin, şartlara uygunluğu saptamak için bilgilerin toplanması ve analiz edilmesi.
• Sağlam temele oturtulmuş, gerçeklere dayanan ve değer katan, uygunsuzluk raporlarını da içeren tetkik raporunun yazılması.
• Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi de dahil olmak üzere tetkiki takip eden faaliyetlerde sorumlulukların belirlenmesi.

KATILIMCILAR:
Kuruluşların OHSAS 18001 İSG yönetim sisteminin kurulmasını yönlendiren yöneticiler, diğer üst düzey yöneticiler, danışmanları, belgelendirme kuruluşlarında tetkikçi olmak isteyenler.

KATILIMCI SAYISI:
Minimum 5, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:
OHSAS 18001 yönetim sistemi standardı.

SÜRESİ: 3 veya 5 gün.

NOT: Seminer sonunda sınav düzenlenecek ve sınav sonucuna göre katılımcılara IRCA onaylı Katılım ya da Başarı sertifikası verilecektir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Risk Değerlendirme Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ HEDEFİ: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkelerini, çalışanların görevleri ve sorumluluklarını açıklamak. KAPSAMI: • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği iş yerlerinde bulundurulacak

OHSAS 18001 Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18001:2007) EĞİTİMİ HEDEFİ: Kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (OHSAS 18001) kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin