İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

HEDEFİ:
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkelerini, çalışanların görevleri ve sorumluluklarını açıklamak.

KAPSAMI:
• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği iş yerlerinde bulundurulacak belgeler, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yükümlülükleri
• İş yeri çalışma ortamındaki tehlike kaynakları ve riskleri saptama süreci
• İş kazaları, tanımı, istatistikler, örnek olaylar, oluşumu, nedenleri, analizi, değerlendirilmesi, iş güvenliği uygulama ilkeleri, KKD
• İş kazalarının hukuksal boyutu-idari ve cezai yaptırımlar. Maddi, manevi ve rücu tazminat davaları
• Fiziksel etmenler. (gürültü-ısı-aydınlatma-titreşim-ışınlar)
• Kimyasal etmenler. (toz-partikül-sıvı-sis-gaz-buhar-duman)

KATILIMCILAR:
İş sağlığı ve güvenliği sistemini kurmak, risklerini sistematik olarak tespit etmek ve yönetim altına almak isteyen kuruluş yöneticileri ve çalışanları.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 30 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1/2 veya 1 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

 

İlginizi Çekebilir

OHSAS 18001 Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18001:2007) EĞİTİMİ HEDEFİ: Kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (OHSAS 18001) kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin

OHSAS 18001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, OHSAS 18001:2007 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: IRCA onaylı bu kursun öncelikli amacı, İSİG tetkikçilerine İSİG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiş ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli

OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18001:2007) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (OHSAS 18001) şartlarının açıklanması ve bu sistemin, kuruluş içinde tetkikine ilişkin esasları