İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

HEDEFİ:
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkelerini, çalışanların görevleri ve sorumluluklarını açıklamak.

KAPSAMI:
• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği iş yerlerinde bulundurulacak belgeler, iş sağlığı ve güvenliği kurulunun görev ve yükümlülükleri
• İş yeri çalışma ortamındaki tehlike kaynakları ve riskleri saptama süreci
• İş kazaları, tanımı, istatistikler, örnek olaylar, oluşumu, nedenleri, analizi, değerlendirilmesi, iş güvenliği uygulama ilkeleri, KKD
• İş kazalarının hukuksal boyutu-idari ve cezai yaptırımlar. Maddi, manevi ve rücu tazminat davaları
• Fiziksel etmenler. (gürültü-ısı-aydınlatma-titreşim-ışınlar)
• Kimyasal etmenler. (toz-partikül-sıvı-sis-gaz-buhar-duman)

KATILIMCILAR:
İş sağlığı ve güvenliği sistemini kurmak, risklerini sistematik olarak tespit etmek ve yönetim altına almak isteyen kuruluş yöneticileri ve çalışanları.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 30 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1/2 veya 1 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

 

İlginizi Çekebilir

OHSAS 18001 İç Tetkikçi Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18001:2007) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin (OHSAS 18001) şartlarının açıklanması ve bu sistemin, kuruluş içinde tetkikine ilişkin esasları

OHSAS 18001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, OHSAS 18001:2007 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: IRCA onaylı bu kursun öncelikli amacı, İSİG tetkikçilerine İSİG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiş ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli

Risk Değerlendirme Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda