ISO 14001 Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) EĞİTİMİ

ISO 14001 çevre resmi

HEDEFİ:
ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

KAPSAMI:
• Çevre yönetim sistemi motivasyonu,
• Çevre yönetim sistemi kurulma aşamaları,
• ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının gereklilikleri,
• Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tespitine ilişkin vaka çalışmaları,
• Çevre politikası, çevresel amaçlar/hedefler, çevre yönetim programına ilişkin grup çalışmaları,
• Çevre yönetim ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkiler ve bunların entegrasyonu,
• Çevre yönetim sistemi belgelendirme aşamaları.

KATILIMCILAR:
Çevre yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların yöneticileri ve çalışanları.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1 veya 2 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda

ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan çevre sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan

ISO 14001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, ISO 14001:2004 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı tetkikçi /