ISO 14001 Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) EĞİTİMİ

ISO 14001 çevre resmi

HEDEFİ:
ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi.

KAPSAMI:
• Çevre yönetim sistemi motivasyonu,
• Çevre yönetim sistemi kurulma aşamaları,
• ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının gereklilikleri,
• Çevresel etki değerlendirmesi ve önemli çevresel unsurların tespitine ilişkin vaka çalışmaları,
• Çevre politikası, çevresel amaçlar/hedefler, çevre yönetim programına ilişkin grup çalışmaları,
• Çevre yönetim ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkiler ve bunların entegrasyonu,
• Çevre yönetim sistemi belgelendirme aşamaları.

KATILIMCILAR:
Çevre yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların yöneticileri ve çalışanları.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1 veya 2 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan çevre sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan

ISO 14001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, ISO 14001:2004 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı tetkikçi /

Risk Değerlendirmesi Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda