ISO 14731 Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi

ISO 14731 Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi

AMAÇ:
Kaynak prosesinin özel bir proses olması nedeniyle kalite, imalat ve yönetim konusunda bu prosese özel birçok standart bulunmaktadır. Bu standartlar hem imalatın yönetimi, hem kalitesi hem de personel yetkinlikleriyle ilgili olan standartlardır. Kaynaklı imalatta görev alan her seviyedeki çalışanın gerekli olan yetkinlik seviyesine sahip olması imalatın kalite güvence, verimlilik ve yönetimi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Kaynaklı imalatımızın yüksek verimlilik, üretirken kalite prensibine uygun, sürekli iyileşen ve uluslararası standartlar çerçevesinde bir yönetim biçimine sahip şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilk olarak bunu sağlayabilecek gerekli teknik bilgiye sahip kaynak koordinasyon personellerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu eğitimin temel amacı da bu personellerin yetiştirilmesi üzerinedir.

HEDEFİ:
Bu eğitimin hedefi, katılımcılara kaynaklı imalat kalite dokümantasyonu konusunda gerekli bilgileri aktarmak, ISO 14731 içerisinde tanımlanan Kaynak Koordinasyon personelinin görev ve sorumluluklarını anlatmak, temel kaynak tekniklerini açıklamak, kaynakçı vasıflandırma standartı olan ISO 9606-1 standartının içeriğini aktarmak, kaynak kalite kontrol metodları konusunda bilgilendirmek ve ISO 5817 standartı içerisinde yer alan kaynaklı imalat kalite değerlendirme kriterleri temellerini aktarmaktır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:
• Kaynaklı imalatta kalite yönetim standartları (ISO 3834)
• Kaynak koordinasyon personeli görev ve sorumlulukları (ISO 14731)
• Kaynak tekniği ve tanımlar
• Kaynak yöntemlerinin sınıflandırılması
• Temel kaynak yöntemleri
• Birleştirme şekilleri, semboller ve pozisyonlar
• Kaynaklı imalat kalite dokümantasyonları
• Kaynak prosesinin vasıflandırılması (WPS & PQR)
• Kaynakçıların vasıflandırılması (ISO 9606)
• Kaynaklı imalatta kalite kontrol
• Tahribatlı Muayeneler
• Tahribatsız muayeneler
• Kaynaklı imalat kalitesini değerlendirme (ISO 5817)
• Kaynaklı imalat ile ilgili genel standartlar
• Kaynaklı imalatta iş güvenliği

KAZANILACAK YETKİNLİKLER : Katılımcılar, ISO 14731 kapsamında tanımlanan kaynak koordinasyon personeli görev ve sorumluklarını öğrenerek imalatta kaynak koordinasyon personeli olarak çalışacak gerekli teknik bilgiye sahip olacaklardır. Kaynaklı imalatın sahada yönetimi, kalite beklentilerine uygun bir imalat prosesinin uluslararası standartlara uygun seviyede oluşturulması ve denetlenmesi, kaynak hatlarında kaynakçı olarak çalışan personelin vasıflandırılma kriterleri, özel bir proses olan kaynak prosesinin vasıflandırılması ve kalite kontrol kriterleri gibi birçok konuda bilgi alacaklardır.

KATILIMCI GRUBU: Kaynaklı imalatta görev alan, yöneticiler, Üretim mühendisleri, Kalite mühendisleri, kaynak hattı/saha sorumluları ve şefleri, imalatta kaynak koordinasyon personeli olarak görev alacak çalışanlar ve bu alanda çalışmayı düşünen adayların katılımı için uygundur.

EĞİTİMİN SÜRESİ : 2 Gün

NOT : Eğitim sonunda sınav yapılacak olup, sınavdan başarılı olan katılımcılara EN ISO 14731’ e göre Kaynak Koordinasyon Personeli başarı sertifikası verilecektir.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Elektrik Ark Kaynak Yöntemi Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ Bu eğitimin hedefi, katılımcılara kaynak tekniği konusunda gerekli bilgileri aktarmak, tarihi gelişimi konusunda bilgiler vermek ve Elektrik Ark kaynak yönteminin temelleriyle birlikte oluşabilecek kaynak hataları konusunda temel kısımları

Tig Kaynak Yöntemi Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ Bu eğitimin hedefi, katılımcılara kaynak tekniği konusunda gerekli bilgileri aktarmak, tarihi gelişimi konusunda bilgiler vermek ve TIG kaynak yönteminin temel kısımlarını katılımcılara aktarmaktır. EĞİTİMİN İÇERİĞİ Kaynak tekniğine giriş

ISO 6520 Standartı ve Kaynak Kusurları Bilgilendirme Eğitimi

EĞİTİMİN HEDEFİ Bu eğitimin hedefi, katılımcılara kaynaklı imalat türlerinden ergitme kaynağı prosesinde karşılaşılan süreksizlik tiplerinin sınıflarını, bu sınıflar içerisinde yer alan süreksizlik türlerinin neler olduğunu TS EN ISO 6520-1 standartı