ISO 22000 Eğitimi

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 22000:2005) EĞİTİMİ

ISO 22000 gıda güvenliği resmi

HEDEFİ:
Katılımcıların, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi amaçlayan bir gıda güvenliği yönetim sistemi olan ISO 22000 Sistemi’nin nasıl kurulacağı ve yönetileceği konusunda temel bilgilendirilmelerini sağlamak.

KAPSAMI:

• Sertifikasyon, Akreditasyon ve Uluslararası Standartlar
• Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (EN ISO 22000:2005)
• Yönetim Sorumluluğu / Gıda Güvenliği Politikası
• Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Planlanması
• Gıda Güvenliği Ekip Lideri
• Acil Durumlara Hazırlık ve Müdahale
• Yönetimin Gözden Geçirmesi
• Kaynak Yönetimi / İnsan Kaynakları
• Altyapı / Çalışma Ortamı
• Güvenli Ürün Planlama ve Gerçekleştirme
• Ön Gereksinim Programları
• Tehlike Analizlerini Gerçekleştirmesi
• Operasyonel Ön Gereksinim Programlarının (OGP) Oluşturulması
• HACCP Planının Oluşturulması
• OGP ve HACCP Planlarında Belirtilen Dokümanlarının Güncelleştirilmesi
• Doğrulama Planlaması
• İzlenebilirlilik Sistemi
• Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Geçerli Kılınması, Doğrulanması ve İyileştirilmesi
• Kalibrasyon, izleme ve Ölçmenin Kontrolü

Eğitimler uygulamalı ve çeşitli örnek olayların ve sorunların katılımcılar ile birlikte tartışmalı olarak incelenmesi şeklinde yapılacaktır. Grup çalışmaları ile eğitimler desteklenecektir.

KATILIMCILAR:
Gıda maddeleri üretiminden ambalajlama, depolama ve taşımaya kadar bütün aşamalardaki firmaların üst ve orta kademe yöneticileri, mühendisleri ve çalışanları.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1 veya 2 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

BRC Eğitimi

BRC – BRITISH RETAIL CONSORTIUM EĞİTİMİ HEDEFİ: İngiliz Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium) içerisinde yer alan İngiliz perakendecilerine ürün sağlamak için gerekli gıda güvenlik ve kalite kriterlerini belirleyen standartlarından olan

HACCP ve OGP Eğitimi

HACCP VE OPERASYONEL ÖN GEREKSİNİM PROGRAMI (OGP) EĞİTİMİ HEDEFİ: Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) gıda güvenliğini sağlamadaki rolünün anlaşılması, HACCP ve Operasyonel Ön Gereksinim programlarının nasıl uygulanacağını göstermek, HACCP

Hijyen Eğitimi

HİJYEN EĞİTİMİ HEDEFİ: İnsan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri önlemek, yok etmek veya asgari seviyeye indirmek için mikrobiyoloji, gıda kaynaklı hastalıklar, hijyen kuralları, temizlik