ISO 3834

ISO 3834

ISO 3834 standardı ürün belgelendirme değil bir SİSTEM BELGELENDİRME standardıdır. Tüm sistem belgelendirmelerde olduğu gibi temelinde ISO 9001 standardı yer almaktadır. Bu standart bir toplam kalite yönetimi sistemi için şartları belirlemez ancak temel gereklilikler eklenmesi ile birlikte işletmeye uygun bir sistem haline dönüşebilmektedir. Standart metalik malzemelerin ergitme kaynakları için kalite şartlarını ifade etmektedir.

Peki, neden ISO 3834 standardın uygulanmalıdır, işletmemize kazançları nelerdir diye bir soru sorduğumuzda bunun temel cevapları şunlar diyebiliriz,
• Kaynaklı imalatımızın belirli bir sistematik içerisinde çalışmasını sağlaması
• Kontrollü bir üretim ile israfların ortadan kaldırılarak maliyetlerin düşürülmesi
• Üretim süresindeki zaman kazançları
• Kalite seviyemizin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanarak kalitenin güvence altına alınmasını sağlar
• Bu belgeye sahip firmalar kaynaklı imalatını belirli bir kalite standardında yaptıklarını belgelerler ve prestijleri artar,
• Düşürülen maliyetler ile karlılık ve buna bağlı olarak rekabet gücümüzün arttırılması şeklindedir.
Bu saydığımız temel maddelere ek olarak, hatalarımızın sürekli azaltılması ile daha az yeniden işlem yapmaya başlarız. Ürünü gerçekleştirme süremizde iyileştirmeler yapılmasını sağlarız. Kaynaklı imalattaki tüm faaliyetler çok daha verimli gerçekleştirilir. Proaktif bir yaklaşımın oluşturulması sağlanır bu şekilde potansiyel sorunlar oluşmadan engellenir, çalışanlar sorumluluklarını bilirler. Gözetim, denetim ve inceleme gibi operasyonlarda tasarruflar sağlanır.  Bu belgeyi alma sürecinizde gerekli danışmanlık desteğini sağlayabiliriz.

 

İlginizi Çekebilir

Organizasyonel Yapılandırma

Kuruluşun misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek için organizasyon yapısının belirlenmesidir. Organizasyon yapıları belirlenirken; amaçlar ve hedefler, süreçler, değerler, politikalar, mevcut insan kaynakları ve içinde bulunulan sektör dikkate alınır.

ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu

ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu Neden Akreditasyon nedir? Dünya Ticaret Örgütünün üye ülkeleri; güvenilir uygunluk değerlendirmesi, teknik yeterlilik ve şeffaflık talep etmektedir. Bu talepleri karşılayacak olan yönetim ise “akreditasyon” dur.  

VSM

VSM DEĞER AKIŞ HARİTALAMA VSM nedir? Adını İngilizce Value Stream Mapping kelimelerinin baş harflerinden alır ve Değer Akışı Haritalama anlamına gelir. Girdileri çıktılara (ürüne ve/veya hizmete) dönüştüren bir proseste çok sayıda faaliyet