ISO 3834

ISO 3834

ISO 3834 standardı ürün belgelendirme değil bir SİSTEM BELGELENDİRME standardıdır. Tüm sistem belgelendirmelerde olduğu gibi temelinde ISO 9001 standardı yer almaktadır. Bu standart bir toplam kalite yönetimi sistemi için şartları belirlemez ancak temel gereklilikler eklenmesi ile birlikte işletmeye uygun bir sistem haline dönüşebilmektedir. Standart metalik malzemelerin ergitme kaynakları için kalite şartlarını ifade etmektedir.

Peki, neden ISO 3834 standardın uygulanmalıdır, işletmemize kazançları nelerdir diye bir soru sorduğumuzda bunun temel cevapları şunlar diyebiliriz,
• Kaynaklı imalatımızın belirli bir sistematik içerisinde çalışmasını sağlaması
• Kontrollü bir üretim ile israfların ortadan kaldırılarak maliyetlerin düşürülmesi
• Üretim süresindeki zaman kazançları
• Kalite seviyemizin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanarak kalitenin güvence altına alınmasını sağlar
• Bu belgeye sahip firmalar kaynaklı imalatını belirli bir kalite standardında yaptıklarını belgelerler ve prestijleri artar,
• Düşürülen maliyetler ile karlılık ve buna bağlı olarak rekabet gücümüzün arttırılması şeklindedir.
Bu saydığımız temel maddelere ek olarak, hatalarımızın sürekli azaltılması ile daha az yeniden işlem yapmaya başlarız. Ürünü gerçekleştirme süremizde iyileştirmeler yapılmasını sağlarız. Kaynaklı imalattaki tüm faaliyetler çok daha verimli gerçekleştirilir. Proaktif bir yaklaşımın oluşturulması sağlanır bu şekilde potansiyel sorunlar oluşmadan engellenir, çalışanlar sorumluluklarını bilirler. Gözetim, denetim ve inceleme gibi operasyonlarda tasarruflar sağlanır.  Bu belgeyi alma sürecinizde gerekli danışmanlık desteğini sağlayabiliriz.

 

İlginizi Çekebilir

YALIN ÜRETİM

Yalın Üretim Nedir? Yalın Üretim Nedir? Küreselleşen iş dünyasında firmaların rekabet edebilme gücü gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Mevcut pazarda bulunan müşteriler, ürünleri yüksek kalitede, hızlı servisle ve düşük maliyetlerle istemektedir. Bu

Aile Anayasası

Aile şirketleri için kullanılabilecek Şirket Anayasası, içeriği itibariyle ticaret hukuku, şirketler hukuku, borçlar hukuku, miras hukuku, aile hukuku ve medeni hukuk alanlarında hükümler içerecek yasalara uygun olarak düzenlemesi gereken teknik

Alçak Gerilim Cihazlarında CE İşaretlemesi

Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi: Low Voltage Equipment İlgili Yönetmelik: 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik Alternatif akım için 50-1000 volt