ISO 9001 2015 Türkçe Tercümesi

ISO 9001 2015 standardı yayınlandı. Standardın şartlarını Sigma Center olarak tercüme ettik ve tüm bu alanda çalışan kişilerin kullanımına sunuyoruz. ISO 9001 2015 Türkçe tercümesi hazır hale getirilmiştir.

ISO-9001-2015-LOGOISO 9001:2015 revizyonu ile ISO 9001:2008 revizyonuna birtakım yenilikler kazandırılmıştır.
ISO 9001 Risk yönetimi temelli bir standart haline getirilip, sürdürülebilir bir kurumsal yapının önemine vurgu yapmıştır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı hakkında tüm sorularınızı cevaplandırdığımız, Türkçe tercümesini tartıştığımız LinkedIn grubuna katılmanızı tavsiye ediyoruz.
Gruba katılmanızı bekleriz. Gruba katılmak için lütfen tıklayınız.

ISO 9001:2015 Standardını kuruluşunuzda
AltaSoft Yönetim Sistemleri yazılımı ile yönetin.

DokümanSüreçİyileştirmeİç TetkikŞikayetToplantıKalibrasyonVe Daha Fazlası…

 

ISO 9001:2015 KYS Standardı Türkçe Tercümesi (Devamı)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar

Kısaltmalar
KYS: Kalite Yönetim Sistemi
YGG: Yönetimin Gözden Geçirmesi
DOBİ: Dokümante Bilgi
PUKÖ: Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al

4. Kuruluşun kapsamı

4.1 Kuruluşu ve kapsamını anlamak

Kuruluş amacını, stratejik yönünü ve KYS’ nin istenen sonuçları elde etme yeteneğini etkileyecek ilgili iç ve dış hususları belirlemelidir.

Kuruluş, bu iç ve dış hususlar hakkındaki bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.

Not 1: Hususlar, pozitif ve negatif faktör ve koşulları göz önünde bulundurmayı kapsayabilir.

Not 2: Dış kapsamı anlamak; yasal, teknolojik, rekabet, pazar, kültür, sosyal ve ekonomik çevreden doğan unsurları dikkate alarak mümkün olabilir. Bu uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir.

Not 3: İç kapsamı anlamak; kuruluşun değerleri, kültürel bilgisi ve performansı ile ilgili unsurlara bakılarak mümkün olabilir.

4.2 İlgili tarafların beklentilerini ve ihtiyaçlarını anlamak

Kuruluşun, müşteri ve yürürlükte olan yasal şartları karşılayan ürünleri ve hizmetleri sürekli sağlama yeteneğine etkisi ya da potansiyel etkisinden dolayı;

a) KYS ile alakalı olan ilgili tarafları,
b) KYS ile alakalı olan ilgili tarafların şartlarını, belirlemelidir.

Kuruluş, ilgili tarafları ve onların şartları hakkındaki bilgiyi izlemeli ve gözden geçirmelidir.

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamını belirlemek

Kuruluş, KYS’ nin kapsamını oluşturmak için onun sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirlemelidir.

Bu kapsam belirlenirken, kuruluş aşağıdakileri dikkate almalıdır;

a) 1 de belirtilen iç ve dış hususları,
b) 2 de belirtilen ilgili tarafların şartlarını
c) Kuruluşun ürün ve hizmetlerini

Kuruluş bu standardın, KYS’ nin belirlenen kapsamı içerisinde uygulanabilir ise, bütün şartlarını yerine getirmelidir.

Kuruluşun KYS’ nin kapsamı mevcut olmalı ve DOBİ olarak muhafaza edilmelidir. Kapsam, ürün ve hizmetlerin türlerini belirtmelidir. Kuruluşun, KYS kapsamı içerisinde bu standardın herhangi bir şartının uygulanabilir olmadığına karar vermesi durumda haklı gerekçe ortaya koymalıdır.

Uygulanamayacağı belirlenmiş olan şartlar, kuruluşun müşteri memnuniyetini artırma ve ürün ve hizmetlerin uygun olduğundan emin olma sorumluluğunu veya yeteneğini etkilemiyor ise, bu standarda uygunluk kabul edilebilir.

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

4.4.1 Kuruluş bu standardın şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan prosesleri ve onların etkileşimlerini içeren bir KYS oluşturmalı, uygulamalı, sürdürmeli ve sürekli iyileştirmelidir.

Kuruluş, KYS için ihtiyaç duyulan prosesleri ve onların kuruluş içindeki uygulamalarını belirlemelidir ve;

a) Bu proseslerin gerekli girdilerini ve beklenen çıktılarını belirlemelidir.
b) Bu proseslerin sırasını ve ilişkilerini belirlemelidir.
c) İzleme, ölçme ve ilgili performans göstergeleri dahil, proseslerin etkili çalışması ve kontrol edilmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan kriterleri ve yöntemleri belirlemeli ve uygulanmalıdır.
d) Bu prosesler için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemelidir ve bunların sağlandığından emin olunmalıdır.
e) Bu prosesler için sorumluluklar ve yetkiler belirlemelidir.
f) 1 in şartları ile uyumlu olarak saptanan riskleri ve fırsatları belirlemelidir.
g) Bu proseslerin istenen sonuçlara ulaştığından emin olmak için ihtiyaç duyulan değişiklikler uygulanmalıdır ve prosesler değerlendirilmelidir.
h) KYS ve prosesler iyileştirilmelidir.

4.4.2 Kapsam için gerekli ise kuruluş,

a) Proseslerinin çalıştırılmasını desteklemek için DOBİ’ leri sürdürmelidir.
b) Proseslerin planlandığı gibi yürütüldüğü güvencesine sahip olmak için DOBi’ leri muhafaza etmelidir.

sigmaAkademi.com Online eğitim platformunda
Otomotiv sektörü için eğitimler alın.

ISO 9001:2015 TemelRisk Temelli DüşünceDokümantasyon

5. Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt

5.1.1 Genel

Üst yönetim, KYS’ ne dair liderliğini ve taahhüdünü aşağıdaki yollarla göstermelidi

a) KYS’ nin etkinliği için sorumluluk alarak,
b) KYS için oluşturulan kalite politikası ve kalite hedeflerinin, kuruluşun kapsamı ve stratejik yönü ile uyumlu olduğundan emin olarak,
c) KYS şartlarının kuruluşun iş proseslerine entegre olduğundan emin olarak,
d) Proses yaklaşımı ve risk temelli düşüncenin kullanılmasını destekleyerek,
e) KYS için ihtiyaç duyulan kaynakların sağlandığından emin olarak,
f) KYS şartlarına uyarak ve etkin kalite yönetiminin önemini ileterek,
g) KYS’ nin istenen sonuçlara ulaştığından emin olarak,
h) KYS’ nin etkinliğine katkı sağlamak için personeli cezbederek, yönlendirerek ve destekleyerek,
i) İyileştirmeyi teşvik ederek,
j) Sorumluluk alanlarında uygulanabilir olduğu şekliyle, kendi liderliklerini göstermek için, diğer ilgili yönetim rollerini destekleyerek.

Not: Bu standartta atıf yapılan “iş” genel olarak, kuruluşun varlık amacına esas faaliyetler olarak yorumlanabilir. Burada kuruluş; kamu, özel, kar amaçlı ya da kar amaçlı olmayan kuruluştur.

5.1.2 Müşteri odaklılık

Üst yönetim, liderliğini ve müşteri odaklılığına dair taahhüdünü aşağıdakilerden emin olarak göstermelidir;

a) Müşteri ve uygulanabilir yasal şartların belirlendiğinden, anlaşıldığından ve sürekli karşılandığından,
b) Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu ve müşteri memnuniyetini artırma yeteneğini etkileyen risklerin ve fırsatların saptandığından ve belirlendiğinden,
c) Müşteri memnuniyetini artırmaya odaklanmanın sürdürüldüğünden,

5.2 Politika

5.2.1 Kalite Politikası oluşturma

Üst yönetim;

a) kuruluşun kapsamına ve amacına uygun ve stratejik yönünü destekleyen,
b) kalite hedefleri oluşturmak için bir çerçeve sağlayan,
c) uygulanabilir şartları karşılamak için bir taahhüt içeren,
d) KYS’ nin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içeren, bir kalite politikası oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.

5.2.2 Kalite Politikasının iletilmesi

Kalite politikası:

a) DOBİ olarak mevcut olmalı ve sürdürülmelidir.
b) Kuruluş içinde iletilmiş, anlaşılmış ve uygulanıyor olmalıdır.
c) Uygun olduğunda, ilgili taraflarda mevcut olmalıdır.

5.3 Kurumsal roller, sorumluluklar ve yetkiler

Üst Yönetim, kuruluş içindeki ilgili roller için, sorumlulukların ve yetkilerin belirlendiğinden, iletildiğinden ve anlaşıldığından emin olmalıdır.

Üst yönetim yetki ve sorumlulukları;

a) KYS’ nin, bu standardın şartlarını karşıladığından emin olmak için,
b) Proseslerin istenilen çıktıları sağladığından emin olmak için,
c) KYS’ nin performansını ve iyileştirme fırsatlarını (bak 10.1) özellikle üst yönetime raporlamak için,
d) Kuruluş içinde müşteri odaklılığın desteklendiğinden emin olmak için,
e) KYS de değişiklikler planlandığında ve uygulandığında, KYS’ nin bütünlüğünün sürdürüldüğünden emin olmak için, belirlemelidir.

Çeviri: Yılmaz Altaş, Ekim 2015

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar PDF İndirmek İçin Tıklayınız

onceki-ok

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi – Giriş (Çeviri Devamı) İçin Tıklayınız

ıso 9001 2015, iso 9001 2015, iso 9001:2015, iso 9001 2015 revizyon, iso 9001 2015 türkçe, iso 9001 2015 türkçe çeviri, iso 9001 2015 türkçe tercüme gibi anahtar kelimelerden de bu sayfaya ulaşabilirsiniz.