ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001:2015 Yayınlandı

ISO 9001:2015 revizyonu ile ISO 9001 günümüz koşullarına uygun hale getirilerek, risk temelli düşünce altyapısına kavuşmuştur. Sigma Center uzman ekibiyle risk temelli düşünce yaklaşımının firmanıza öğretilmesi ve benimsetilmesi ile sisteminizin revizyona uygun hale getirilmesini sağlayaibiliriz. Ayrıntılı bilgi için bize ulaşın.

ISO 9001 Neden Gerekli?

neden iso 9001

 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetin artmasını sağlar.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
 • Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
 • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Kabul edilmeyi sağlar.
 • Rekabeet gücünü arttırır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri Nelerdir?

iso 9001 2015

Bir kuruluşu başarılı bir şekilde çalıştırmak için, kuruluşu sistematik ve şeffaf bir şekilde yönetmek ve kontrol etmek gerekir. Başarı, performansı sürekli olarak iyileştirmeye yönelik tasarlanan bir yönetim sisteminin uygulanmasından ve sürdürülmesinden geçer.

ISO 9001:2008 standardı bütün dünyada kalite yönetim sistemi modeli olarak uygulanmakta olan uluslararası bir standarttır. Bu standardın oluşturulmasında aşağıda verilen Kalite Yönetim Prensipleri dikkate alınmıştır.

 1. Müşteri Odaklılık: Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır. Bu nedenle kuruluşlar, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını karşılamalı ve müşteri isteklerini aşmaya istekli olmalıdır.
 2. Liderlik:Liderler, kuruluşta amaç ve yönetim birliğini oluşturur. Liderler, kuruluşun hedeflerine ulaşılması için çalışanların tam katılımının sağlandığı kuruluş içi ortam oluşturmalı ve sürdürmelidirler.
 3. Çalışanların Katılımı:Her seviyedeki çalışanlar kuruluşun temelini oluşturur. Onların tam katılımı, yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.
 4. Proses (Süreç) Yaklaşımı:İstenen sonuca faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiğinde daha verimli olarak ulaşılır.
 5. Yönetimde Sistem Yaklaşımı:Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesinde kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkıda bulunur.
 6. Sürekli İyileştirme:Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun sürekli hedefi olmalıdır.
 7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım:Etkin kararlar verilerin ve bilginin analizine dayanır.
 8. Karşılıklı Yararlar Sağlayan Tedarikçi İlişkileri:Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerine bağımlıdır. Karşılıklı yararların gözetildiği bir ilişki her iki tarafın da değer yaratma yeteneğini arttırır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini Kimler Alabilir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini öğrenmek isteyen yöneticiler, çalışanlar veya bu konuda kariyer yapmak isteyen adaylar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini kurmaktan veya mevcut sistemlerini iyileştirmekten sorumlu çalışanlar.

 

İlginizi Çekebilir

ISO 9001:2015 Revizyonu ve Kuruluşlar

ISO 9001:2015 Revizyonu ve Kuruluşlar ISO 9001:2015 iş hayatımıza birçok yenilikler getiriyor, bu yeniliklerle ilgili gerçekleştirdiğimiz röportajımızı ilginize sunuyoruz. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standardı ne zaman yayınlandı? ISO 9001:2005

Değişim Kaçınılmazdır

Değişim Kaçınılmazdır Ve değişim yönetiminde başarının anahtarı uyum sağlama becerisidir. Eğer siz de değişim sürecini yaşayanlardansanız, bunun insanlar arasında birer birer gerçekleştiğini bilirsiniz. Eğer insanları bireysel olarak değiştirebilirseniz, değişimi başarıyla

ISO 9001:2015 Standardında Proses Yaklaşımına Genel Bakış

0.3.1 Genel ⦁ Bu standart, müşteri şartlarını karşılayarak müşteri memnuniyeti sağlamak için, KYS’nin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesi aşamasında proses yaklaşımının uygulanmasını teşvik eder. ⦁ Proses yaklaşımının uygulanması için özel