JCI

JCI – HASTANE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Joint Commission International (JCI) nedir?

saglikJoint Commission International (JCI), sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini arttırmaya odaklanmış, kar amacı gütmeyen Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) kurumunun uluslararası akreditasyon hizmetleri için oluşturulmuş birimidir.

JCI’ın amacı, tüm dünyada sağlık hizmeti sunan kuruluşların uluslararası standartlara ve kriterlere uygunluğunu tetkik etmektir. Hasta ve hasta yakınlarının güvenliği ve memnuniyeti başta olmak üzere daha kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasını ve sürekli iyileştirilmesini teşvik etmektir.

Akreditasyon nedir?

Akreditasyon, sağlık kuruluşlarının yönetimi sistemidir. Hasta bakımının kalitesini arttırmak, riskleri yok etmek veya en aza indirmek için ihtiyaç duyulan bir dizi gerekliliğin sağlık kuruluşları tarafından yerine getirilip getirilmediğinin belirlenmesidir.

Joint Commission International Accreditation (JCIA) bir uluslararası akreditasyon kuruluşudur.

Neden Akreditasyon?

•    Tüm hastane ve polikliniklerde ortak bir dil oluşturur.
•    Sağlık hizmetleri, uygun fiziksel ortamlarda sunulur ve sürekliliği sağlanır.
•    Hasta güvenliği anlayışı artar, ortaya çıkabilecek tıbbi hatalar azalır.
•    Hasta ve hasta yakınlarının eğitim gereksinimleri belirlenir ve karşılanır.
•    Hasta ve hasta yakınlarına daha çok bilgi verilir, onayları alınır, hastanın tedaviye uyumu yükseltilir. Böylece tedavinin başarısı artar.
•    Hasta ve hasta yakınları ile daha doğru iletişim sağlanır. Bu sayede elde edilen bilgi iyileştirme için kullanılır.
•    Hasta ve hasta yakınlarının hakları doğrultusunda sağlık hizmeti sunulur.
•    Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetine odaklanır.
•    Hasta bilgileri gizli tutulur.
•    Hastalıkla ilgili uzmanlardan görüşler alınarak tedaviye yön verilir, ekip çalışması güçlendirilir.
•    Tıbbi kayıtlara önem verilir, hastanın tedavisinin sürekliliği ve doğruluğu sağlanır.

Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Güvenlik için Liderlik

saglık 3Dünya çapında, sağlık kuruluşları güvenli, etkin ve iyi yönetilen tesislerde kaliteli klinik bakım ve hizmetler sağlamak için çalışıyorlar.

Joint Commission International (JCI) kuruluşları ve ulusları; sağlık bakanlıklarına, devlet kuruluşlarına ve ulusal akreditasyon programları geliştiren profesyonel gruplara yardım ederek doğrudan destekliyor.

JCI standartları ve değerlendirme metotları:

•    Dünya çapında sağlık uzmanları tarafından geliştirilmiştir.
•    Özellikle sağlık sektörü için sağlık profesyonelleri tarafından oluşturulmuştur.
•    Dünyanın her bölgesinde test edilmiştir.
•    Her bir sağlık hizmeti kuruluşuna uygulanabildiği gibi ulusal sağlık sistemine de uygulanabilir.
•    Sürdürülebilir kalite iyileştirmelerini teşvik etmek ve desteklemek için tasarlanmıştır.
•    Riskleri azaltmaya yönelik bir çerçeve sağlamak için oluşturulmuştur.
•    Hasta güvenliği kültürü yaratmaya odaklanmıştır.

Uluslararası rehberlik:

•    Dünya çapında uluslararası uzmanları kapsayan idari organdır.
•    Akreditasyon kararı, sağlık uzmanlarından oluşan uluslararası komite tarafından verilir.
•    Uluslararası panel rehberliğinde standartlar güncelleştirilir.
•    Dünyanın çeşitli bölgelerinden danışma kurulları vardır.
•    Yerel Joint Acreditation ve kültürel duyarlılığı sağlamak için işbirlikleri yapılır.
•    Kalite ve güvenlik için uluslararası acenteler ile birlikte araştırmalar yapılır.

JCI PDF

İlginizi Çekebilir

ISO 10002

ISO 10002 – MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002 Nedir? Müşteri şikayetlerinin ele alınması bir süreçtir ve üreticiler ile müşterilerin ihtiyaçlarını yansıtır, iletişimi artırır. Şikayetleri ele alma yoluyla elde edilen

Kanban – Çekme Sistemi İle Üretim Danışmanlığı

KANBAN ÇEKME SİSTEMİ KANBAN nedir? Çekme sistemi nedir? Yalın Yönetim felsefesinin önemli noktalarından birisi prosesteki sürekli akışın sağlanmasıdır. Sürekli akış Çekme Sistemi ile sağlanır ve bir sonraki proses adımı ihtiyaç duymadığı

APQP PPAP nedir

APQP – PPAP APQP Nedir? APQP, adını ingilizce “Advanced Product Quality Planning” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “İleri Ürün Kalite Planlaması” anlamına gelir. APQP, Otomotiv sektörüne yönelik üretimin nasıl gerçekleştirileceği,