Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) Eğitimi

Yaklaşan Genel Katılıma Açık ISO 9001:2015 Eğitimleri

BURSA
17-28 Eylül 2018

09:30 – 17:30

ULUTEK – BURSA

Kalite Yönetim Sistemi 2015 yılı ile birlikte ISO 9001:2015 halini aldı. Bu yeni standart ile birlikte risk temelli düşünce yaklaşımı ağırlık kazandı. Firmalar 2015 revizyonunu 3 yıl içerisinde tamamlamak ve firmalarını bu şekilde güncellemek zorundadırlar. Dilerseniz aşağıdaki online eğitimler ile bilgi eksiklerinizi giderebilirsiniz.

2015-giris-fb2015-temel-fb2015-prof-fb

 

 

 

 


HEDEFİ:

Kuruluşlarında kalite yönetim sistemi kuracak, uygulayacak ve/veya iyileştirecek katılımcılara; kalite yönetiminin temel prensiplerini, yaklaşımlarını, ilgili terimleri, tanımları ve standartları anlatmak. Anlatımları bazı eklerle desteklemek.

ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardının şartlarını açıklamak ve yorumlamak.  Açıklamaları ve yorumları bazı örnekler ile desteklemek.

KAPSAMI:
0. Giriş
0.1 Genel
0.2 Kalite yönetim prensipleri,
0.3 Proses yaklaşımı
– PUKÖ döngüsü
– Risk temelli düşünce
0.4 Diğer yönetim sistemi standartları ile ilişkiler
1. Kapsam
2. Tarihçe
3. Terimler ve tanımlar
4. Kuruluşun kapsamı
5. Liderlik
6. Kalite yönetim sistemi için planlama
7. Destek
8. Operasyon
9. Performans değerlendirme
10. İyileştirme
11. EKLER (Örnekler)
– Korelasyon Matrisi (ISO 9001:2008’e göre ISO 9001:2015)
– ISO 9000:2015 Kalite Yönetim Prensipleri
– Yönetim Sistemleri Standartları Listesi
– ISO 9000:2015 Temel Kavramlar
– XYZ A.Ş. Hakkında
– XYZ A.Ş’ nin Prosesleri ve Etkileşimi
– XYZ A.Ş. Proses Tanımı
– XYZ A.Ş. Hedefler ve Performans Göstergeleri
– XYZ A.Ş. Kalite Politikası
– DOBİ Hiyerarşisi
– XYZ A.Ş. DFİ (Düzeltici Faaliyet İsteği) Formu
– ISO 9001:2015 Sürekli İyileştirme Mekanizması

KATILIMCILAR:

  • Üst ve Orta Kademe Yöneticiler.
  • Kuruluşunda kalite yönetim sistemi oluşturmak, uygulamak ve iyileştirmek isteyen çalışanlar.
  • Kalite konusunda kariyer yapmak isteyen kişiler.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 8 saat

NOT: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

ISO 9001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, ISO 9001:2008 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 9001:2008 için Kalite Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı tetkikçi

ISO 9001 İç Tetkikçi Eğitimi

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2008) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimi

Yaklaşan ISO 9001:2015 İç Tetkikçi Eğitimleri BURSA 29 Eylül 2018 09:30 – 17:30 ULUTEK – BURSA   HEDEFİ: ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan