Lojistik Süreçler ve Tedarik Zinciri Optimizasyonu Eğitimi

LOJİSTİK SÜREÇLER VE TEDARİK ZİNCİRİ OPTİMİZASYONU EĞİTİMİ

HEDEFİ:

Firmaların rekabetinde önem arz eden tedarik zinciri yönetimi konusunda katılımcıların bakış açısını geliştirmek, modeli doğru kurmaları için bilgilendirmek, optimizasyonun mantığı altında yatan, verimlilik artışı, kar realizasyonu ve iyileştirmesi, maliyetlerin kontrol edilebilir hale getirilmesi anahtarlarına uygun olarak doğru optimum model üzerinde çalışmalarını sağlamak amaçlanmıştır. Tedarik zinciri süreçleri tanıtılarak, detaylandırılacak, çağdaş lojistik uygulamaları ile ilintilendirilerek, çoklu veya tekli depo ile çalışan veya karmaşık dağıtım ağı olan, çok sayıda tedarikçi ile çalışan, yüksek envanter maliyetlerine katlanan firmalar için çözüm önerileri örnek uygulamalar ile geliştirilecektir.

KAPSAMI:
Tedarik Zinciri
•    Tedarik Zinciri Süreçleri
•    Tedarik Zincirinin İşletmelerde Organizasyonel Durumu

Tedarik Zinciri Modelleme
•    Depo Operasyonlarının Modellenmesi
•    Nakliye Operasyonlarının Modellenmesi
•    Tedarikçilerin Modellenmesi
•    Dağıtım Ağının Modellenmesi
•    Envanterin Modellenmesi
•    Sektörel Bazlı Tedarik Zinciri Modelleri

Tedarik Zinciri Modeli Optimizasyonu
•    Depo Sayısının Optimizasyonu
•    Envanterin Optimizasyonu
•    Nakliyenin Optimizasyonu
•    Tedarikçilerin Optimizasyonu

Milkrun, Crossdock ve WMI Uygulamaları
Lojistik Ağ Tasarımı
•    Matematiksel Modeller
•    Simülasyon Uygulamalarının Önemi
•    Tedarik Zinciri Maliyetlerinin Detaylandırılması

Lojistikte Proje Yönetimi
•    Lojistik Firmaları ile İlişkiler ve Lojistik Firmaları ile Yapılacak Sözleşmeler
•    Örnek Operasyon Manuelleri, Workshop Uygulamaları ve Beyin Fırtınası

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 2 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Tedarik Zinciri ve Scor Eğitimi

TEDARİK ZİNCİRİ SÜREÇLERİ YÖNETİMİ VE SCOR EĞİTİMİ HEDEFİ: Üretici firmaların tedarik zinciri ve lojistik departmanlarında çalışan yönetici/yönetici adaylarına veya lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere, gerek Türkiye pazar yapısına gerekse

Depolama Sistemleri ve Temel Envanter Yönetimi Eğitimi

DEPOLAMA SİSTEMLERİ VE TEMEL ENVANTER YÖNETİMİ EĞİTİMİ HEDEFİ: İşletmeler için önem arz eden ve maliyet merkezlerinden biri olan depolama ve depo yönetimini ele almayı amaçlayan bu eğitimde, bir depo inşasından

Lojistik Süreçler ve Yönetimi Eğitimi

LOJİSTİK SÜREÇLER VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Lojistik Yönetimi temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanması genel amaç edinmiştir. Bu eğitimde katılımcılar,