Kyoto Protokolü

Kyoto Protokolü Kyoto Protokolü, 1997 yılında Kyoto/Japonya’ da iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı uluslar arası çerçevede kabul etmiş, 16 şubat 2005’te yürürlüğe girmiş bir sözleşmedir. Kyoto protokolü şu anda 160

Kuruluşlarımızdaki Atıklar ve Atıkların Ayrıştırılması

Kuruluşların temel girdileri hammadde ve enerji, çıktısı üründür. Ürün, hizmet anlamına da gelir. Ürün yani hizmet bir otel, bir hastane olabilir. Hammadde ve enerji girdilerdir, ürün de çıktımızdır. Ama dikkatten

Çevre Politikası ve Çevre Boyutları

Çevre Politikası ve Çevre Boyutları Çevre Politikası Üst yönetim, Çevre Yönetim Sistemi’nin tanımlanan kapsamı için çevre politikası oluşturmalıdır. Çevre politikası; Üst Yönetimin çevre ile ilgili bakışını ve niyetini gösteren yazılı