ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Nedir? ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir? ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşlardan ürünlerini üretirken veya hizmetlerini sunarken yürüttükleri faaliyetlerin çevresel etkilerini belirlemeye, bunları değerlendirmeye, önemli etkilerini kontrol altına

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

OHSAS 18001 Nedir? OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nedir? Büyük ya da küçük ölçekli, üretim ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çalışanları için güvenli ve sağlıklı

Kalite Sistemleri ve Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Sistemleri ve Kalite Yönetim Sistemi Kalite Sistemleri Nelerdir? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nedir? ISO 22000, çeşitli ülkelerde yayınlanmış olan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standartlarını tek bir çerçevede toplamak amacıyla geliştirilmiştir, HACCP Gıda Güvenliği Sistemi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 27001 Nedir ? Bilgi varlıklarınızı yönetmenize, korumanıza ve müşterilerinize güven vermenize yardımcı olur. Herhangi bir bilgi kaynağına sadece yetkili kişiler erişebilmelidir, yetkisiz kişilerin erişimi engellenmelidir. Bilgi Güvenliği işi yavaşlatmaz,

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

ISO 10002 Nedir? ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Müşteri şikayetlerinin ele alınması bir süreçtir ve üreticiler ile müşterilerin ihtiyaçlarını yansıtır, iletişimi artırır. Şikayetleri ele alma yoluyla elde edilen bilgi,

AS 9100 Uzay ve Havacılık Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi Standardı

AS 9100 Yararları Nelerdir ? AS 9100′ ün Yararları Diğer kalite yönetim standartlarında olduğu gibi AS 9100 bir kalite yönetim modelidir. Doğru uygulandığında firmanın verimliliğini artırır, kurumsallaşmasını sağlar. Herşeyden öte

ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 5001 Enerji Yönetim Sistemi TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, bilinen uluslararası standartların ve uygulamaların üzerine yapılandırılan en yeni ve en iyi uygulamaları temsil eder. Bu standart,

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi

ISO 13485 ISO 13485 Tıbbi Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi nedir? ISO 13485 Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanan ve bütün dünyada tıbbi cihazlar için kalite yönetim sistemi modeli olarak

IFS Uluslararası Gıda Standardı Nedir?

IFS Nedir ? Çıkış noktası GFSI (Global Food Safety Initiative/Ulusal Gıda Güvenliği İnisiyatifi) olan IFS (International Food Standard/Uluslararası Gıda Standardı) güvenli gıda satışını ve ölçülebilir bir gıda güvenliği sağlamayı amaçlamaktadır. IFS, bu

ISO 26000 Prensipleri

ISO 26000 Prensipleri: ISO 26000 de verilen 7 temel sosyal sorumluluk prensibi; Sorumluluk, Şeffaflık, Etik davranış, Paydaşların beklentilerine ve haklarına saygı, Yasalara saygı, Uluslararası davranış normlarına saygı ve İnsan haklarına saygıdır.