Mermer Üreticilerinde CE İşareti Eğitimi

MERMER ÜRETİCİLERİNDE CE İŞARETİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:
89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 01.01.2007 tarihinde uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu yönetmelik, yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetim işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirtmektir. Bunun anlamı, tüm mermer üreticilerimiz (yani blok mermeri kesen şekillendiren kuruluşlarımız) bu yönetmelik ve ilgili standartlar kapsamında, ürettikleri mermerlere CE işaretlemesi yapmak zorundadırlar. Mermerde CE işaretlemesi; Mermer özelliklerinin tanımlanması, Fabrika üretim kontrol sisteminin kurulması, Teknik dosyanın hazırlanması, Uygunluk beyanının yapılması, CE işaretinin kullanılması anlamını taşımaktadır.

KAPSAMI:
• CE İşareti Nedir?
• CE İşareti Neden Gereklidir?
• 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Nedir?
• 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin Şartları Nelerdir?
• Mermer Üreticilerinde Ce İşareti İle İlgili Standartlar Nelerdir?
• CE İşareti İçin Gereken Tip Testleri Nelerdir?
• Tip Testleri Nasıl Gerçekleştirilir?
• Tip Testlerinin Maliyetleri Nasıl Azaltılır?
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Nedir?
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Neleri Kapsar?
• Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Nasıl Uygulanır?
• Teknik Dosya İçeriğinde Neler Yer Alır?

KATILIMCILAR:
Mermer ve Doğal taş fabrika sahipleri, üst ve orta kademe yöneticileri.

KATILIMCI SAYISI:
Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:
Yok.

SÜRESİ: 1/2 veya 1 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>