Merve TUNÇER

1991 Aydın doğumludur. 2014 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2013 yılında Deka Digital Kalite Yönetim Uzmanlığı biriminde stajını başarıyla tamamladı.

2014 yılında Analitik Araştırma ve Danışmanlık bünyesinde Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Kamuoyu Algı Araştırması ve Orman Genel Müdürlüğü Kamuoyu Algı Araştırması’nın saha çalışmalarını yürüttü.

2015 yılında Orman Genel Müdürlüğü Vakfı’nda Orman Genel Müdürlüğü Hizmet içi Eğitimleri kapsamında yer alan eğitimlerin planlamasının yapılması ve eğitimin gerçekleştirilmesi, organizasyon ile ilgili gerekli bütün çalışmaların yürütülmesi, gerektiğinde ekip oluşturulması ve ekibin denetlenmesi görevlerini üstlendi.

2017 yılında (Analitik Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde) Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen AB Hibe Programları Projeleri Etki Analizi kapsamında, Karadeniz bölgesinde seçilmiş olan 12 pilot projenin araştırma çalışmalarında görev aldı.

2018 Mart ayında Sigma Center bünyesine katıldı ve Sigma Center’da;

• Genel Katılıma Açık eğitimlerin doğru hedef kitleye ulaşması ve eğitimlerden en fazla faydanın sağlanması,
• Eğitim etkinliklerinin ve performanslarının izlenmesi ve gerekli aksiyonların alınması,
• Firma eğitim ihtiyaç / talep yönetimi görevlerini yürütmektedir.

İlginizi Çekebilir

Toplam Verimli Bakım – TVB

Toplam Verimli Bakım – TBV, öncelikle üretim, bakım ve mühendislik departmanlarında uygulanmak üzere, tüm çalışanların katılımı ile en yüksek verimliliğe ulaşmak için yapılan grup çalışmalarıdır. Bir başka deyişle; makinelerde sıfır

Ofis İçinde Bilgi Akışı

Lean ofisinde ‘akış’ kavramını bir hizmeti ya da ürünü son müşteriye ulaştırmak için kullanılan yol olarak düşünebiliriz. Bir ofiste bilgi, talepleri karşılayacak en iyi ve hızlı şekilde karşılayacak biçimde akmalıdır.