MGI COUTIER’da Yalın 6 Sigma Yeşilkuşak Eğitimi verildi.