Minitab Veri Analizi Eğitimi

Minitab İLE VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ (MODÜL-2)

HEDEFİ:

Amaca uygun olarak toplanan verinin temel özelliklerinin belirlenmesi ve anormalliklerin keşfedilerek sebeplerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak bakış açısını kazanmak. Hataların ve iyileştirmelerle ilgili kararlarımızda ortalama değer yerine daha fazla bilgi sağlayan güven aralığı değerlerinin kullanılmasını sağlamak.

Sonuçları meydana getiren faktörlerin seviyelerinin ve birbirlerine olan etkilerinin belirlenmesini ve meydana getirdikleri sonuçların formüle edilmesini sağlamak. Deneysel tasarım yönteminin Minitab’ la incelenmesi ve kavranmasını sağlamak.

KAPSAMI:
• Güven aralıkları
• Hipotez test
• Oran testleri
• Uyumluluk Testi
• Ortalama testleri
• Ki kare
• Anova
• Gage R&R
• Varyans Eşitsizliği(Barlett)
• Regresyon / korelasyon
• Deneysel tasarım (DOE / iki faktöriyel)
• Ölçüm sistemi analizi (Quality tools / MSA)
• Proses Yeterliliği (Quality tools / cabability analysis
• Süreç kontrol kartları (Control Chart / X-R,X-S,I-MR,P,NP,C,U)

KATILIMCILAR:
Orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak, karakuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Temel istatistik bilgisi, Minitab başlangıç bilgisi

SÜRESİ: 2 gün.

NOT: Her katılımcı, içinde minitab programı bulunan bir bilgisayar ile programa katılır. Aynı firmada katılacak iki kişi için tek bilgisayar kullanılabilir. Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir.
Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Minitab İleri Düzey Veri Analizi Eğitimi

Minitab İLE İLERİ DÜZEY VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ (MODÜL -3) HEDEFİ: Amaca uygun olarak toplanan verinin ileri düzey analiz yöntemleri ile incelenmesini ve sonuçların değerlendirilmesini sağlamak. KAPSAMI: • Örnek sayısı ve

Minitab Eğitimi

Minitab BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ (MODÜL-1) HEDEFİ: Minitab programına genel bir bakış göstermek. Katılımcılara Minitab’ın temel çalışma esaslarını kavratarak hızlı veri girişi yapabilmelerini sağlatmak. Doğru veriyi, doğru yöntemler ile analiz ederek doğru