Minitab İleri Düzey Veri Analizi Eğitimi

Minitab İLE İLERİ DÜZEY VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ (MODÜL -3)

HEDEFİ:

Amaca uygun olarak toplanan verinin ileri düzey analiz yöntemleri ile incelenmesini ve sonuçların değerlendirilmesini sağlamak.

KAPSAMI:
• Örnek sayısı ve gücü (Power and sample size)
• Nitel veriler için kabul edilebilir örnekleme (Acceptance Sampling by Variables )
• Nicel veriler için kabul edilebilir örnekleme (Acceptance Sampling by Attributes)
• DOE (Design Of Experiment )
• İsteğe bağlı olarak Minitab ta yer alan diğer ileri düzey tekniklerin uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

KATILIMCILAR:
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak, karakuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: İleri istatistik ve Minitab semineri- modül 1

SÜRESİ: 2 gün.

NOT: Her katılımcı, içinde Minitab programı bulunan bir bilgisayar ile programa katılır. Aynı firmada katılacak iki kişi için tek bilgisayar kullanılabilir. Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.
Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Minitab Eğitimi

Minitab BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ (MODÜL-1) HEDEFİ: Minitab programına genel bir bakış göstermek. Katılımcılara Minitab’ın temel çalışma esaslarını kavratarak hızlı veri girişi yapabilmelerini sağlatmak. Doğru veriyi, doğru yöntemler ile analiz ederek doğru

Minitab Veri Analizi Eğitimi

Minitab İLE VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ (MODÜL-2) HEDEFİ: Amaca uygun olarak toplanan verinin temel özelliklerinin belirlenmesi ve anormalliklerin keşfedilerek sebeplerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak bakış açısını kazanmak. Hataların ve iyileştirmelerle ilgili kararlarımızda