Minitab İleri Düzey Veri Analizi Eğitimi

Minitab İLE İLERİ DÜZEY VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ (MODÜL -3)

HEDEFİ:

Amaca uygun olarak toplanan verinin ileri düzey analiz yöntemleri ile incelenmesini ve sonuçların değerlendirilmesini sağlamak.

KAPSAMI:
• Örnek sayısı ve gücü (Power and sample size)
• Nitel veriler için kabul edilebilir örnekleme (Acceptance Sampling by Variables )
• Nicel veriler için kabul edilebilir örnekleme (Acceptance Sampling by Attributes)
• DOE (Design Of Experiment )
• İsteğe bağlı olarak Minitab ta yer alan diğer ileri düzey tekniklerin uygulanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak.

KATILIMCILAR:
Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar, yeşilkuşak, karakuşak adayları ve veri değerlendirmesi yapacak kişiler.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: İleri istatistik ve Minitab semineri- modül 1

SÜRESİ: 2 gün.

NOT: Her katılımcı, içinde Minitab programı bulunan bir bilgisayar ile programa katılır. Aynı firmada katılacak iki kişi için tek bilgisayar kullanılabilir. Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.
Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Minitab Veri Analizi Eğitimi

Minitab İLE VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ (MODÜL-2) HEDEFİ: Amaca uygun olarak toplanan verinin temel özelliklerinin belirlenmesi ve anormalliklerin keşfedilerek sebeplerin ortaya çıkarılmasını sağlayacak bakış açısını kazanmak. Hataların ve iyileştirmelerle ilgili kararlarımızda

Minitab Eğitimi

Minitab BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ (MODÜL-1) HEDEFİ: Minitab programına genel bir bakış göstermek. Katılımcılara Minitab’ın temel çalışma esaslarını kavratarak hızlı veri girişi yapabilmelerini sağlatmak. Doğru veriyi, doğru yöntemler ile analiz ederek doğru