OHSAS 18001 Nedir?

OHSAS 18001 iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi nedir?

Büyük ya da küçük ölçekli, üretim ya da hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmaları yasal zorunluluktur. OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların bu zorunluluğunu yerine getirmesine yardımcı olacak uluslararası tanınan bir standarttır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İSG), iş güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır.

ISO 9001 kalite yönetimi üzerine ve ISO 14001 çevre yönetimi üzerine yoğunlaşmış standartlardır. İş güvenliğinin yönetimine odaklanan OHSAS 18001 standardı, kalite ve çevre yönetim sistemleri ile ortak prensiplere sahiptir. Bu nedenle kalite ve/veya çevre yönetim sistemlerine sahip olan bir kuruluş, OHSAS 18001 ’ i mevcut sistemlerine kolaylıkla entegre edebilir (bütünleştirebilir).

OHSAS 18001 Neden Gerekli?

 • Mevcut kanun ve yönetmeliklere uyumun güvence altına alınmasını sağlar.ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
 •  Tehlikelerin farkında olunmasını sağlar.
 • İSG ile ilgili risklerin değerlendirilmesini ve kontrol altına alınmasını sağlar.
 • İş kazalarının azalmasını sağlar.
 • Yönetimin taahhüdünün karşılanmasını sağlar.
 • İSG faaliyetlerinin sistematik olarak iyileştirilmesini sağlar.
 • İş gücü kaybını azaltır (yaralanma, kaza, meslek hastalıkları vb.)
 • Çalışanların bilinçlenmesini sağlar ve motivasyonunu arttırır.
 •  Acil durumlara (kaza, deprem, yangın, sel vb.) karşı hazırlıklı olunmasını sağlar.
 •  Kuruluşun imajının artmasını sağlar.
 •  Tüm dünyaca kullanılan ortak bir dil olduğundan uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar.

OHSAS 18001 ile ilgili bazı tanımlar:

Tehlike;
İnsan yaralanması ya da hastalığına neden olabilecek kaynak, faaliyet veya durum.

Tehlike tanımlaması;
Bir tehlikenin varlığını anlama veya özelliklerini tarif etme süreci. 

Hastalık;
Yapılan iş sonucu ve/veya iş ile ilgili durumlardan kaynaklı fiziksel ve zihinsel tanımlanabilir ters durum.

Olay;
İş ile ilgili olan; ölüme, hastalığa veya yaralanmaya yol açan veya açabilecek durum.

Kaza;
Ölüme, hastalığa veya yaralanmaya sebebiyet veren olay.

Kayba ramak kalma;
Yaralanma, hastalık veya ölüm yaşanmayan olay.

Risk;
Tehlikeli bir durumun veya tehlikeye maruz kalmanın meydana gelme olasılığı ve bu durum ya da maruz kalmadan kaynaklanan yaralanma veya hastalığın büyüklüğü ve sonuçlarının bileşimi.

Kabul edilebilir risk;
Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve kendi İSG politikası çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk.

Risk değerlendirmesi;
Mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak, tehlikelerden kaynaklanan risk(ler)in kabul edilebilir olup olmadığına karar verme sürecidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG);
Çalışanların, diğer işçilerin (geçici işçiler, müteahhit personeli), ziyaretçilerin ve iş sahasındaki diğer tüm insanların sağlık ve güvenliğini etkileyen ya da etkileyebilecek faktör ve koşullar.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi;
Bir kuruluşun, İSG risklerini yönetmek ve İSG politikasını uygulamak ve geliştirmek için kullandığı yönetim sisteminin bir parçası.

İlginizi Çekebilir

Kalite Sistemleri ve Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Sistemleri ve Kalite Yönetim Sistemi Kalite Sistemleri Nelerdir? ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Nedir? ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi nedir? ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşlardan ürünlerini üretirken veya hizmetlerini sunarken yürüttükleri faaliyetlerin çevresel etkilerini belirlemeye, bunları değerlendirmeye, önemli etkilerini kontrol altına

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nedir? ISO 22000, çeşitli ülkelerde yayınlanmış olan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) standartlarını tek bir çerçevede toplamak amacıyla geliştirilmiştir, HACCP Gıda Güvenliği Sistemi