OTOMOTİV SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

ISO 16949 Eğitimi

Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949) Eğitimi

Katılımcılara, otomotiv üretimi ve ilgili tedarikçileri arasında ortak bir dil olan IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi hakkında temel bilgileri vermek. Uygulama aşamasında IATF 16949’ un şartlarının doğru yorumlanmasını ve anlaşılmasını sağlamak.
fmea Eğitimi

Hata Türleri ve Etkileri ANALİZİ (Proses FMEA) Eğitimi

Proses FMEA, üretim/hizmet faaliyetlerinden emin olmak için, bu faaliyetler ile ilgili ekip tarafından kullanılan analitik bir tekniktir. Yeni ürünlerin/hizmetlerin devreye alınmasına veya mevcut ürünlerin/hizmetlerin üretiminin başarı ile yapılmasına destek olur.
tasarım fmea Eğitimi Hata Türleri ve Etkileri ANALİZİ (Tasarım FMEA) Eğitimi
Tasarım FMEA, tasarımdan emin olmak için, tasarımdan sorumlu ekip tarafından kullanılan analitik bir tekniktir. Yeni ürün tasarımının veya mevcut ürün üzerindeki değişikliklerin başarı ile yapılmasını ve takibini sağlar. Tasarım faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve ilgili mekanizmaları belirler.
ipk Eğitimi

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) Eğitimi

Katılımcıları; temel istatistik, istatistiksel proses kontrol ve proses yeterliliği analizleri konularında eğitmek. Bu analizlerle; kuruluşlarında ürün ve proses değişkenliklerini azaltacak ve uygunsuzlukları önceden tespit edecek İPK sistemini kurmalarını sağlamak.
msa Eğitimi Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitimi
İşletmelerde derecelendirme, değerlendirme veya kalitelendirme amacı ile kullanılan ölçüm sisteminin güvenirliliğinin tespit edilmesi, analizler sonunda ölçüm sisteminde iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması için izlenecek yöntem seçimi konusunda katılımcıları bilinçlendirmek.
apqp Eğitimi İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) Eğitimi
İleri ürün kalite planlaması ve kontrol planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır.Projenin tanımlanması ve planlanması, ürün tasarımı ve geliştirilmesi, proses tasarımı ve geliştirme vb. konuları işlenmektedir.
ppap Eğitimi Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) Eğitimi
Müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşılmasını sağlayan metodun anlatılmasıdır. Üretim parçası onay prosesi kavramı ISO/TS 16949 otomotiv kalite yönetim sisteminin en önemli unsurlarından birisidir.
16949 iç tetkiçi eğitimi IATF 16949 İç Tetkikçi Eğitimi
IATF 16949 teknik spesifikasyonuna uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan kalite sistem tetkiklerine ait esasları ve kalite sistem tetkiki aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek.
8D eğitimi Global 8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Global 8D problem çözme teknikleri çatısı altında toplanan problem çözme tekniklerinin ve problem çözümü sonrası özet raporlamanın katılımcılara anlatılması. Otomotiv sektöründe tedarikçilerden istenilen aksiyonlarda sıklıkla kullanılan bir metoddur.

İlginizi Çekebilir

Teknik Eğitimler

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Eğitimi GBT (GDT), Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma, mühendislik çizimlerinde sıkça kullanılan ve bir ürünün sahip olması istenilen özellikleri açıklamaya yarayan ve bir dizi kavram, sembol ve

OHSAS 18001 Eğitimleri

OHSAS 18001 EĞİTİMLERİ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS 18001:2007) Eğitimi Kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (OHSAS 18001) kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği

Proje Yönetimi Eğitimi

PROJE YÖNETİMİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Proje Yönetimi Eğitimi nin hedefi bir disiplin ve uzmanlık alanı olarak proje yönetiminin planlanan sonuçlara daha uygun maliyetle ve zaman kaybetmeden başarılı projeler hazırlanmasını sağlamak ve