OTOMOTİV SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ

ISO 16949 Eğitimi

Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949) Eğitimi

Katılımcılara, otomotiv üretimi ve ilgili tedarikçileri arasında ortak bir dil olan IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi hakkında temel bilgileri vermek. Uygulama aşamasında IATF 16949’ un şartlarının doğru yorumlanmasını ve anlaşılmasını sağlamak.
fmea Eğitimi

Hata Türleri ve Etkileri ANALİZİ (Proses FMEA) Eğitimi

Proses FMEA, üretim/hizmet faaliyetlerinden emin olmak için, bu faaliyetler ile ilgili ekip tarafından kullanılan analitik bir tekniktir. Yeni ürünlerin/hizmetlerin devreye alınmasına veya mevcut ürünlerin/hizmetlerin üretiminin başarı ile yapılmasına destek olur.
tasarım fmea Eğitimi Hata Türleri ve Etkileri ANALİZİ (Tasarım FMEA) Eğitimi
Tasarım FMEA, tasarımdan emin olmak için, tasarımdan sorumlu ekip tarafından kullanılan analitik bir tekniktir. Yeni ürün tasarımının veya mevcut ürün üzerindeki değişikliklerin başarı ile yapılmasını ve takibini sağlar. Tasarım faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve ilgili mekanizmaları belirler.
ipk Eğitimi

İstatistiksel Proses Kontrol (İPK) Eğitimi

Katılımcıları; temel istatistik, istatistiksel proses kontrol ve proses yeterliliği analizleri konularında eğitmek. Bu analizlerle; kuruluşlarında ürün ve proses değişkenliklerini azaltacak ve uygunsuzlukları önceden tespit edecek İPK sistemini kurmalarını sağlamak.
msa Eğitimi Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) Eğitimi
İşletmelerde derecelendirme, değerlendirme veya kalitelendirme amacı ile kullanılan ölçüm sisteminin güvenirliliğinin tespit edilmesi, analizler sonunda ölçüm sisteminde iyileştirme fırsatlarının ortaya çıkartılması için izlenecek yöntem seçimi konusunda katılımcıları bilinçlendirmek.
apqp Eğitimi İleri Ürün Kalite Planlaması (APQP) Eğitimi
İleri ürün kalite planlaması ve kontrol planı hakkında gerekli bilgileri sağlamaktır.Projenin tanımlanması ve planlanması, ürün tasarımı ve geliştirilmesi, proses tasarımı ve geliştirme vb. konuları işlenmektedir.
ppap Eğitimi Üretim Parçası Onay Prosesi (PPAP) Eğitimi
Müşterinin bütün mühendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalatçı tarafından anlaşılmasını sağlayan metodun anlatılmasıdır. Üretim parçası onay prosesi kavramı ISO/TS 16949 otomotiv kalite yönetim sisteminin en önemli unsurlarından birisidir.
16949 iç tetkiçi eğitimi IATF 16949 İç Tetkikçi Eğitimi
IATF 16949 teknik spesifikasyonuna uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan kalite yönetim sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan kalite sistem tetkiklerine ait esasları ve kalite sistem tetkiki aşamalarını açıklamak ve uygulamalarla göstermek.
8D eğitimi Global 8D Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Global 8D problem çözme teknikleri çatısı altında toplanan problem çözme tekniklerinin ve problem çözümü sonrası özet raporlamanın katılımcılara anlatılması. Otomotiv sektöründe tedarikçilerden istenilen aksiyonlarda sıklıkla kullanılan bir metoddur.

İlginizi Çekebilir

Minitab Eğitimleri

Minitab EĞİTİMLERİ Minitab Başlangıç Eğitimi (Modül 1) Minitab eğitimleri içerisindeki temel eğitimdir. Katılımcılara Minitab’ın temel çalışma esaslarını kavratarak hızlı veri girişi yapabilmelerini sağlatmak. Doğru veriyi, doğru yöntemler ile analiz ederek

Yalın Üretim Eğitimleri

YALIN ÜRETİM EĞİTİMLERİ Yalın Üretim ve Araçları Eğitimi Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda, gerekli olan kültürel değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımlarını, prensiplerini ve hedeflerini katılımcılara aktarmak. Yalın Üretimin temel

Tedarik Zinciri Eğitimleri

TEDARİK ZİNCİRİ / LOJİSTİK EĞİTİMLERİ Lojistik Süreçler ve Yönetimi Eğitimi Lojistik Yönetimi temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanması genel amaç