Risk Değerlendirme Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

HEDEFİ:
ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda çevre boyutlarını belirlemek ve çevresel risk değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Grup çalışmaları yaparak katılımcılara uygulamaya yönelik beceri kazandırmak

KAPSAMI:
• Tanımlar,
• Çevre boyutlarını belirleme,
• Tehlikelerin belirlenmesi,
• Risk değerlendirme,
• Risk değerlendirme yöntemleri,
• Grup çalışmaları.

KATILIMCILAR:
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kapsamında çevre boyutlarını belirleyip değerlendirecek kişiler. OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında tehlikeyi belirleyip değerlendirecek kişiler.

KATILIMCI SAYISI:Maksimum 30 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:Yok.

SÜRESİ: 1/2 veya 1 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

OHSAS 18001 Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS 18001:2007) EĞİTİMİ HEDEFİ: Kuruluşlarında iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini (OHSAS 18001) kuracak, geliştirecek ve/veya uygulayacak katılımcılara, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ HEDEFİ: İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının temel ilkelerini, çalışanların görevleri ve sorumluluklarını açıklamak. KAPSAMI: • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği iş yerlerinde bulundurulacak

OHSAS 18001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, OHSAS 18001:2007 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: IRCA onaylı bu kursun öncelikli amacı, İSİG tetkikçilerine İSİG gereklilikleriyle ilgili kabul edilmiş ulusal ve uluslararası normlara uygun tetkik yapabilmek için gerekli