Risk Değerlendirmesi Eğitimi

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:
ISO 14001 çevre yönetim sistemi ve/veya OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurmak isteyen kuruluşlara, tehlike tanımlama ve riski değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Aynı zamanda çevre boyutlarını belirlemek ve çevresel risk değerlendirme yöntemlerini açıklamak. Grup çalışmaları yaparak katılımcılara uygulamaya yönelik beceri kazandırmak

KAPSAMI:
• Tanımlar,
• Çevre boyutlarını belirleme,
• Tehlikelerin belirlenmesi,
• Risk değerlendirme,
• Risk değerlendirme yöntemleri,
• Grup çalışmaları.

KATILIMCILAR:
ISO 14001 Çevre yönetim sistemi kapsamında çevre boyutlarını belirleyip değerlendirecek kişiler. OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında tehlikeyi belirleyip değerlendirecek kişiler.

KATILIMCI SAYISI:
Maksimum 30 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ:
Yok.

SÜRESİ: 1/2 veya 1 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

ISO 14001 İç Tetkikçi Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) İÇ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001 çevre yönetim sistemi standardına uygun olarak kuruluş içinde oluşturulmuş olan çevre sisteminin yeterliliğini, uygunluğunu ve etkinliğini saptamak için yapılan

ISO 14001 Eğitimi

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 14001:2004) EĞİTİMİ HEDEFİ: ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi standardının tanıtılması, standarda uygun yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların, standardın gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi. KAPSAMI: • Çevre yönetim sistemi

ISO 14001 Baş Tetkikçi Eğitimi

IRCA ONAYLI, ISO 14001:2004 BAŞ TETKİKÇİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Katılımcılara, ISO 19011’e göre ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi tetkiklerini gerçekleştirmeye yönelik bilgi ve tecrübe kazandırmak. Bu seminer, IRCA’ya kayıtlı tetkikçi /