Şikayet Yönetimi Modülü

Şikayet Yönetimi Modülü

Şikayet Yönetimi Modülü; ISO 10002 Standardının minimum gerekliliklerine göre hazırlanmış bir modüldür. Müşteri şikayetlerinizin kayıt altına alındığını müşterinize haber verebilir, ilgili sorumlulara yönlendirebilir ve durumlarını takip edebilirsiniz.

  • Şikayetleri değerlendirme
  • Şikayetleri sınıflandırılma
  • İlgili kişileri bilgilendirme
  • Şikayetler için çözümleri araştırma
  • Şikayetler için çözümleri uygulama
  • Şikayetler için düzeltici faaliyetleri planlama (İyileştirme Yönetimi Modülü ile İlişkili)
  • Şikayetçileri bilgilendirme
  • Şikayeti kapatma
  • Şikayet kayıtlarını tutma

İlginizi Çekebilir

Toplantı Yönetimi Modülü

Kuruluşunuzda toplantı duyurularını yapıp, toplantı tutanaklarını kayıt altına alabilir, alınan kararların uygulanması için kararları sorumlulara atayabilir ve takibini gerçekleştirebilirsiniz. Bu modülün amacı tüm bileşenlerin tek bir ortamda takibinin yapılmasını sağlamak,

İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç Tetkik planlamadan raporlamasına kadar incelikle işlenmesi gereken bir faaliyettir. Bu faaliyetin en etkili şekilde uygulanması için ise sistematik bir yaklaşım içerisinde olmak gerekir. AltaSoft yazılımı tam da bu noktada

AltaSoft iyileştirme yönetimi modülü

Bu iyileştirme yönetimi modülü ile iyileştirme faaliyetlerini (Düzeltici faaliyetler, G8D ve Yalın 6 Sigma) tanımlayabilir, ekipler oluşturabilir, sorumlulara faaliyet ataması yapabilir ve takip edebilirsiniz. iyileştirme yönetimi modülü özellikleri: Düzeltici Faaliyet