Yönetim Sistemleri ve Değişim Yönetimi Eğitimi

YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Kuruluşlarında modern yönetim sistemlerini uygulamak isteyen veya uyguladığı sistemleri etkinleştirmek isteyen yöneticilere bir yol haritası sunmak. Ve kuruluşlarında bir değişim başlatan yöneticileri, “değişim

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Toplam kalite yönetimi kavramlarını ve prensiplerini tanıtmak ve benimsetmek. Kuruluşlarında toplam kalite yönetimi faaliyetlerini başlatmış ya da başlatacak olan yöneticilere ışık tutmak, EFQM Mükemmellik Modeli