Stratejik Yönetim

STRATEJİK YÖNETİM – PLANLAMA

Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Tepe yönetim, kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (Vizyon) ve varoluş nedenini (Misyon) belirlemelidir. Tepe yönetim ayrıca, kuruluşu vizyonuna ulaştırmak için kısa ve orta vade hedeflerini ve farklı konulardaki niyetini ve yaklaşımlarını (Politikalar) belirlemelidir. Belirlenen Vizyon, Misyon, Hedefler ve Politikalar çalışanlar ile paylaşarak doğru algılanması sağlamalıdır.

Bütün çalışanlar kuruluşun hedeflerine, politikalarına ve kurum kültürünü oluşturan değerlerine uygun davranarak Vizyona ulaştırmak için çaba göstermelidir.

Vizyon / Misyon

Vizyon:

Bir kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (ana hedefi) gösterir.

Misyon:

Bir kuruluşun var oluş nedenini gösterir. 

Hedefler / Politikalar

Politikalar:

Vizyona ulaşmak için, tepe yönetimin niyetini ve yaklaşımlarını gösterir.

Hedefler:

Vizyona ulaşmak için, belirli dönemlere ait planlanmış sonuçları gösterir.

Kurum kültürü

Bir kuruluşun yaşamını sürdürmesi ve gelişmesi için çalışanlarının davranışlarını yönlendiren kurallardır. Yöneticiler ve çalışanlar tarafından benimsenen inançlar ve/veya prensiplerdir.

İlginizi Çekebilir

YALIN ÜRETİM

Yalın Üretim Nedir? Yalın Üretim Nedir? Küreselleşen iş dünyasında firmaların rekabet edebilme gücü gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Mevcut pazarda bulunan müşteriler, ürünleri yüksek kalitede, hızlı servisle ve düşük maliyetlerle istemektedir. Bu

Turquality Danışmanlık

Yurt Dışı Global pazarda Türk Markalarının rekabet gücünü artırmak için firmaların potansiyel markalarının desteklendiği dünyada ilk kez uygulanan Marka Desteği programıdır. Ekonomi Bakanlığı markaları, bu program kapsamında,  Yurt Dışı tescil işlemleri,

Turquality Nedir?

TURQUALITY® Nedir? TURQUALITY®, yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. TURQUALITY® Misyonu Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak Şirketlerin