Süreç Yaklaşımı

Süreç; kaynakları kullanan ve girdileri çıktılara dönüştürmek amacıyla yönetilen bir faaliyetler olarak adlandırılabilir. Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde İstenen sonuca daha verimli olarak ulaşılır.

Süreç Yaklaşımı, kuruluşun misyon, vizyon ve değerleri ile örtüşen, bu değerlere uygun bir şekilde yapılandırılmış süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin ve ilişkilerinin en azından aşağıdakileri kapsayacak şekilde analiz edilmesidir.

• Her biri sürecin amacının belirlenmesi
• Her biri sürecin sahibinin belirlenmesi
• Her biri sürecin sorumlularının belirlenmesi
• Her biri sürecin kaynaklarının belirlenmesi
• Her biri sürecin müşterilerinin ve tedarikçilerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin faaliyetlerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin girdilerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin çıktılarının belirlenmesi
• Her biri sürecin dokümante bilgilerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin riskleri ve fırsatlarının belirlenmesi
• Her biri sürecin hedeflerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin performans göstergelerinin belirlenmesi
Süreç Yaklaşı’mının amacı, süreçler üzerinde sürekli kontrol sağlamaktır.

İlginizi Çekebilir

Organizasyonel Yapılandırma

Kuruluşun misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek için organizasyon yapısının belirlenmesidir. Organizasyon yapıları belirlenirken; amaçlar ve hedefler, süreçler, değerler, politikalar, mevcut insan kaynakları ve içinde bulunulan sektör dikkate alınır.

ISO 10002

ISO 10002 – MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ ISO 10002 Nedir? Müşteri şikayetlerinin ele alınması bir süreçtir ve üreticiler ile müşterilerin ihtiyaçlarını yansıtır, iletişimi artırır. Şikayetleri ele alma yoluyla elde edilen

VSM

VSM DEĞER AKIŞ HARİTALAMA VSM nedir? Adını İngilizce Value Stream Mapping kelimelerinin baş harflerinden alır ve Değer Akışı Haritalama anlamına gelir. Girdileri çıktılara (ürüne ve/veya hizmete) dönüştüren bir proseste çok sayıda faaliyet