Süreç Yaklaşımı

Süreç; kaynakları kullanan ve girdileri çıktılara dönüştürmek amacıyla yönetilen bir faaliyetler olarak adlandırılabilir. Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde İstenen sonuca daha verimli olarak ulaşılır.

Süreç Yaklaşımı, kuruluşun misyon, vizyon ve değerleri ile örtüşen, bu değerlere uygun bir şekilde yapılandırılmış süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin ve ilişkilerinin en azından aşağıdakileri kapsayacak şekilde analiz edilmesidir.

• Her biri sürecin amacının belirlenmesi
• Her biri sürecin sahibinin belirlenmesi
• Her biri sürecin sorumlularının belirlenmesi
• Her biri sürecin kaynaklarının belirlenmesi
• Her biri sürecin müşterilerinin ve tedarikçilerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin faaliyetlerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin girdilerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin çıktılarının belirlenmesi
• Her biri sürecin dokümante bilgilerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin riskleri ve fırsatlarının belirlenmesi
• Her biri sürecin hedeflerinin belirlenmesi
• Her biri sürecin performans göstergelerinin belirlenmesi
Süreç Yaklaşı’mının amacı, süreçler üzerinde sürekli kontrol sağlamaktır.

İlginizi Çekebilir

Poka Yoke

“ Poka” elde olmayan ya da dikkatsizce yapılan, “Yoke” ise önleme anlamına gelen Japonca sözlüklerdir. Dilimize kısaca “dikkatsizlikten kaynaklanan hataları önleme” olarak çevrilebilir. Poka-Yoke düşük maliyetli araçlar ve/veya çözümler ile

Jidoka

JIDOKA JIDOKA Nedir? Japonca bit sözcük olan JIDOKA insan eli ile otomasyonu ifade der. JİDOKA çalışanların her zaman hata yapabileceğini ancak bu hatalardan dersler çıkararak bu hataların tekrarının önlenebileceği ve

Hijyen

HİJYEN NEDİR?  Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak tanımlanır. Hijyen, sağlıkla ilgili kuralları koyar, bu kuralların en iyi nasıl uygulanabileceğini araştırır