Süreç Yönetimi Eğitimi

SÜREÇ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Genel Katılıma Açık Eğitim Tarihleri – BURSA
31 Ocak 2020

09:30 – 17:30

BURSA

HEDEFİ:

Standartlaştırmanın temel şartlarından birisi de “Süreç Yönetimi” dir. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan bir süreç yönetimi, iş yapış biçimini standartlaştıracağı gibi süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar. Süreç Yönetimi, ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi standardının temel taşlarından birisidir.

Bu amaçla, süreçlerin analizi, tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi (ilişkilerinin kurulması, ölçülmesi, analiz edilmesi ve iyileştirilmesi) için katılımcıları bilgilendirmek.

KAPSAMI:
• Süreç nedir?
• Süreçlerin analizi,
• Süreçlerin tanımlanması,
• Süreçlerin ilişkilerinin kurulması,
• Süreçlerin girdileri, çıktıları, faaliyetleri, kaynakları, müşterileri, tedarikçilerinin tanımlanması,
• Performans göstergelerinin belirlenmesi,
• Süreç yönetiminin şartları,
• Süreç seviyelerinin belirlenmesi,
• Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi,
• Kritik süreçlerin belirlenmesi,
• Süreçlerin iyileştirilmesi.

KATILIMCILAR:
Üst ve orta kademe yöneticiler, süreç sahipleri, kuruluş içerisinde süreç analizi, tanımlaması ve iyileştirilmesinden sorumlu çalışanlar.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1/2 veya 1 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>