Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Toplam kalite yönetimi kavramlarını ve prensiplerini tanıtmak ve benimsetmek. Kuruluşlarında toplam kalite yönetimi faaliyetlerini başlatmış ya da başlatacak olan yöneticilere ışık tutmak, EFQM Mükemmellik Modeli