Geometrik Boyutlandırma

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Eğitimi

GBT (GDT), Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma, mühendislik çizimlerinde sıkça kullanılan ve bir ürünün sahip olması istenilen özellikleri açıklamaya yarayan ve bir dizi kavram, sembol ve tanımlardan oluşan bir teknik ifade lisanını açıklayan standartlar dizisidir.

Kaynak Tekniği Tarihçesi ve Temek Kaynak Yöntemleri Eğitimi

Kaynak tekniği M.Ö yıllarda kullanılmaya başlayan, bu yıllardan günümüze kadar gelen ve sürekli gelişim içerisinde olan bir prosesler bütünüdür. Günümüzde özel bir proses olarak ifade edilen kaynak prosesleri içerisinde birçok farklı çeşitler bulunmaktadır. Endüstride en yoğun olarak kullanılan temel kaynak yöntemleri ise MIG & MAG, TIG, Oksi asetilen, Elektrik ark kaynağı, tozaltı ve direnç nokta kaynağı gibi yöntemlerdir.

Elektrik Ark Kaynak Yöntemi Eğitimi

Elektrik ark kaynağı diğer adıyla elle ark kaynağında ark eriyen bir elektrod ile iş parçası arasında yanmaktadır. Ark ve kaynak banyosu atmosferin etkilerine karşı eletrod örtüsünün oluşturduğu koruyucu gaz ve cüruf ile korunmaktadır. Yani bu yöntemde gaz korumalı kaynaklardaki gazın görevini örtü üstlenmektedir. Bu nedenle de açık alanlarda sahada direk olarak kullanılabilen bir kaynak yöntemidir.

ISO 9606-1 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

Kaynak işlemleri ISO 9001 standartı içerisinde özel proses olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle kaynaklı imalatta çalışan kaynakçıların ürün üzerindeki kaynak işlemlerini gerekli kalite seviyesinde yapabilmeleri için vasıflandırılmaları gereklidir. Bu amaçla kaynakçılar teorik ve pratik eğitimlerini aldıktan sonra bir vasıflandırma sınavına tabi tutulurlar. Kaynakçılar yaptıkları kaynak operasyonunun seviyesine göre vasıflandırılırlar.

ISO 15614-1 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

Kaynak şartnamesi onayı WPQR olarak isimlendirilir ve açılımı Welding Prosedure Qualification Record şeklindedir. Türkçe olarak standartlarda kaynak prosedürü vasıflandırma kaydı olarak kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak metalik malzemeler için olan standart ise TS EN ISO 15614 standartıdır.

Mig & Mag Kaynak Yöntemi Eğitimi

Kaynak prosesini teknik olarak tanımlarsak, Malzemelerin ısı ve/veya basınç etkisiyle ilave tel kullanarak veya kullanmadan sürekli bir iç yapıya sahip olacak şekilde birleştirilmesi işlemidir. MIG & MAG kaynak yöntemide endüstride çok yoğun olarak kullanılan bir kaynak yöntemidir.

Tig Kaynak Yöntemi Eğitimi

Gaz altı kaynak yöntemleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar TIG kaynağı ve MIG/MAG kaynak yöntemleridir. TIG kaynağının açılımı Tungsten Inert Gas kaynağı şeklindedir. Burada Tungsten bu yöntemde kullanılan ve arkın yanmasını sağlayan erimeyen elektrodun malzemesini ifade eder.

ISO 3834 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

ISO 3834 standartı ürün belgelendirme değil bir SİSTEM BELGELENDİRME standartıdır. Tüm sistem belgelendirmelerde olduğu gibi temelinde ISO 9001 standartı yer almaktadır. Bu standart bir toplam kalite yönetimi sistemi için şartları belirlemez ancak temel gereklilikler eklenmesi ile birlikte işletmeye uygun bir sistem haline dönüşebilmektedir.

ISO 5817 Standardı Kaynak Kusurları Değerlendirme Eğitimi

Kaynaklı imalat ISO 9001 standartında özel proses olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenledirki Kaynaklı imalatta yapılan işlemler belirli bir prosedür çerçevesinde yapılır. Yapılan kaynak işlemleri müşterinin talep ettiği kalite seviyesinde olmalıdır. Çelikler, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında yapılan ergitme kaynakları için kalite seviyelerinin neler olduğu ISO 5817 standartı içerisinde tanımlanmıştır.

ISO 6520 Standardı ve Kaynak Kusurları Bilgilendirme Eğitimi

Yapılan bir kaynak dikişinin, istenilen gerekleri karşılayıp karşılamadığının belirlenebilmesi için muayene personelinin kaynak işlemine bağlı olarak ortaya çıkabilecek süreksizlikleri tanımlayıp sonrasında tanımlanan bu süreksizliklerin belirli bir standart çerçevesinde değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirmelerin sonucuna göre bir süreksizliğin hata olup olmadığına karar verilir.

ISO 14731 Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi

Kaynak işlemi, kaynaklı imalatta güveni ve iyi bir performansı temin etmek için koordinasyonu gerektiren özel bir işlemdir. Kaynak koordinasyon personeli bir işletme içerisinde kaynak tekniği ve kaynak tekniğine bağlı faaliyetlerle ilgili sorumluluğu taşıyan kişilerdir.

ISO 15607 & 15609 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

Kaynak işlemlerinin genel olarak planlanması, operasyonun belli bir standarta oturtulması ve kalitenin kontrolün sağlanması için temel bir doküman olarak kaynak prosedürü şartnamelerine ihtiyaç vardır. Çünkü standartlarda da kaynak işlemleri özel bir proses olarak tanımlanmaktadır. Özel proseslerin uygulanmasında ise yazılı prosedürlerin bulunması büyük önem taşır.

İlginizi Çekebilir

YALIN ÜRETİM EĞİTİMLERİ

YALIN ÜRETİM EĞİTİMLERİ Yalın Üretim ve Araçları Eğitimi Yalın dönüşümü gerçekleştirmek isteyen kuruluşlarda, gerekli olan kültürel değişimi başlatmak için yalın üretim yaklaşımlarını, prensiplerini ve hedeflerini katılımcılara aktarmak. Yalın Üretimin temel

Tedarik Zinciri Eğitimleri

TEDARİK ZİNCİRİ / LOJİSTİK EĞİTİMLERİ Lojistik Süreçler ve Yönetimi Eğitimi Lojistik Yönetimi temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, tüm lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yapılmasının sağlanması genel amaç

CE Belgesi Eğitimi

CE BELGESİ EĞİTİMİ Mermer Üreticilerinde CE Belgesi Eğitimi 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 01.01.2007 tarihinde uygulanması zorunlu hale getirilmiştir. CE belgesi eğitimi ile bu yönetmelik, yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri, bu malzemelerin