Geometrik Boyutlandırma

Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma Eğitimi

GBT (GDT), Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma, mühendislik çizimlerinde sıkça kullanılan ve bir ürünün sahip olması istenilen özellikleri açıklamaya yarayan ve bir dizi kavram, sembol ve tanımlardan oluşan bir teknik ifade lisanını açıklayan standartlar dizisidir.

Kaynak Tekniği Tarihçesi ve Temek Kaynak Yöntemleri Eğitimi

Kaynak tekniği M.Ö yıllarda kullanılmaya başlayan, bu yıllardan günümüze kadar gelen ve sürekli gelişim içerisinde olan bir prosesler bütünüdür. Günümüzde özel bir proses olarak ifade edilen kaynak prosesleri içerisinde birçok farklı çeşitler bulunmaktadır. Endüstride en yoğun olarak kullanılan temel kaynak yöntemleri ise MIG & MAG, TIG, Oksi asetilen, Elektrik ark kaynağı, tozaltı ve direnç nokta kaynağı gibi yöntemlerdir.

Elektrik Ark Kaynak Yöntemi Eğitimi

Elektrik ark kaynağı diğer adıyla elle ark kaynağında ark eriyen bir elektrod ile iş parçası arasında yanmaktadır. Ark ve kaynak banyosu atmosferin etkilerine karşı eletrod örtüsünün oluşturduğu koruyucu gaz ve cüruf ile korunmaktadır. Yani bu yöntemde gaz korumalı kaynaklardaki gazın görevini örtü üstlenmektedir. Bu nedenle de açık alanlarda sahada direk olarak kullanılabilen bir kaynak yöntemidir.

ISO 9606-1 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

Kaynak işlemleri ISO 9001 standartı içerisinde özel proses olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenle kaynaklı imalatta çalışan kaynakçıların ürün üzerindeki kaynak işlemlerini gerekli kalite seviyesinde yapabilmeleri için vasıflandırılmaları gereklidir. Bu amaçla kaynakçılar teorik ve pratik eğitimlerini aldıktan sonra bir vasıflandırma sınavına tabi tutulurlar. Kaynakçılar yaptıkları kaynak operasyonunun seviyesine göre vasıflandırılırlar.

ISO 15614-1 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

Kaynak şartnamesi onayı WPQR olarak isimlendirilir ve açılımı Welding Prosedure Qualification Record şeklindedir. Türkçe olarak standartlarda kaynak prosedürü vasıflandırma kaydı olarak kullanılmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak metalik malzemeler için olan standart ise TS EN ISO 15614 standartıdır.

Mig & Mag Kaynak Yöntemi Eğitimi

Kaynak prosesini teknik olarak tanımlarsak, Malzemelerin ısı ve/veya basınç etkisiyle ilave tel kullanarak veya kullanmadan sürekli bir iç yapıya sahip olacak şekilde birleştirilmesi işlemidir. MIG & MAG kaynak yöntemide endüstride çok yoğun olarak kullanılan bir kaynak yöntemidir.

Tig Kaynak Yöntemi Eğitimi

Gaz altı kaynak yöntemleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar TIG kaynağı ve MIG/MAG kaynak yöntemleridir. TIG kaynağının açılımı Tungsten Inert Gas kaynağı şeklindedir. Burada Tungsten bu yöntemde kullanılan ve arkın yanmasını sağlayan erimeyen elektrodun malzemesini ifade eder.

ISO 3834 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

ISO 3834 standartı ürün belgelendirme değil bir SİSTEM BELGELENDİRME standartıdır. Tüm sistem belgelendirmelerde olduğu gibi temelinde ISO 9001 standartı yer almaktadır. Bu standart bir toplam kalite yönetimi sistemi için şartları belirlemez ancak temel gereklilikler eklenmesi ile birlikte işletmeye uygun bir sistem haline dönüşebilmektedir.

ISO 5817 Standardı Kaynak Kusurları Değerlendirme Eğitimi

Kaynaklı imalat ISO 9001 standartında özel proses olarak nitelendirilmiştir. Bu nedenledirki Kaynaklı imalatta yapılan işlemler belirli bir prosedür çerçevesinde yapılır. Yapılan kaynak işlemleri müşterinin talep ettiği kalite seviyesinde olmalıdır. Çelikler, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında yapılan ergitme kaynakları için kalite seviyelerinin neler olduğu ISO 5817 standartı içerisinde tanımlanmıştır.

ISO 6520 Standardı ve Kaynak Kusurları Bilgilendirme Eğitimi

Yapılan bir kaynak dikişinin, istenilen gerekleri karşılayıp karşılamadığının belirlenebilmesi için muayene personelinin kaynak işlemine bağlı olarak ortaya çıkabilecek süreksizlikleri tanımlayıp sonrasında tanımlanan bu süreksizliklerin belirli bir standart çerçevesinde değerlendirmesi gerekir. Bu değerlendirmelerin sonucuna göre bir süreksizliğin hata olup olmadığına karar verilir.

ISO 14731 Kaynak Koordinasyon Personeli Eğitimi

Kaynak işlemi, kaynaklı imalatta güveni ve iyi bir performansı temin etmek için koordinasyonu gerektiren özel bir işlemdir. Kaynak koordinasyon personeli bir işletme içerisinde kaynak tekniği ve kaynak tekniğine bağlı faaliyetlerle ilgili sorumluluğu taşıyan kişilerdir.

ISO 15607 & 15609 Standardı Bilgilendirme Eğitimi

Kaynak işlemlerinin genel olarak planlanması, operasyonun belli bir standarta oturtulması ve kalitenin kontrolün sağlanması için temel bir doküman olarak kaynak prosedürü şartnamelerine ihtiyaç vardır. Çünkü standartlarda da kaynak işlemleri özel bir proses olarak tanımlanmaktadır. Özel proseslerin uygulanmasında ise yazılı prosedürlerin bulunması büyük önem taşır.

İlginizi Çekebilir

Otomotiv Eğitimleri

OTOMOTİV SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ Otomotiv Sektörü İçin Kalite Yönetim Sistemi (IATF 16949) Eğitimi Katılımcılara, otomotiv üretimi ve ilgili tedarikçileri arasında ortak bir dil olan IATF 16949:2016 Kalite Yönetim Sistemi Teknik Şartnamesi

Gıda Güvenliği Eğitimleri

GIDA GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) Eğitimi Katılımcıların, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere indirmeyi

Minitab Eğitimleri

Minitab EĞİTİMLERİ Minitab Başlangıç Eğitimi (Modül 1) Minitab eğitimleri içerisindeki temel eğitimdir. Katılımcılara Minitab’ın temel çalışma esaslarını kavratarak hızlı veri girişi yapabilmelerini sağlatmak. Doğru veriyi, doğru yöntemler ile analiz ederek