Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:

Toplam kalite yönetimi kavramlarını ve prensiplerini tanıtmak ve benimsetmek. Kuruluşlarında toplam kalite yönetimi faaliyetlerini başlatmış ya da başlatacak olan yöneticilere ışık tutmak, EFQM Mükemmellik Modeli ve ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ kriterlerini tanıtmak.

KAPSAMI:
• Toplam kalite yönetiminin gelişimi,
• Toplam kalite yönetimi ile ilgili tanımlar,
• Kalite yönetim prensipleri (müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, proses yaklaşımı, yönetimde sistem yaklaşımı, sürekli iyileştirme, karar vermede gerçekçi yaklaşım, karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri, kontrol değil önleme, sürekli eğitim, sıfır hata, politika ve strateji, kurum kültürü, kalitesizlik maliyeti, toplumsal sorumluluk)
• Toplam kalite yönetiminde guruların yaklaşımı (Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa, Taguchi)
• Toplam kalite yönetimi ödülleri,
• EFQM Mükemmellik Modeli,
• Öz değerlendirme (radar yaklaşımı)

KATILIMCILAR:
Üst ve orta kademe yöneticiler.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 20 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1 veya 2 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Yönetim Sistemleri ve Değişim Yönetimi Eğitimi

YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DEĞİŞİM YÖNETİMİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Kuruluşlarında modern yönetim sistemlerini uygulamak isteyen veya uyguladığı sistemleri etkinleştirmek isteyen yöneticilere bir yol haritası sunmak. Ve kuruluşlarında bir değişim başlatan yöneticileri, “değişim