Toplantı Yönetimi Modülü

Toplantı Yönetimi Modülü

Kuruluşunuzda toplantı duyurularını yapıp, toplantı tutanaklarını kayıt altına alabilir, alınan kararların uygulanması için kararları sorumlulara atayabilir ve takibini gerçekleştirebilirsiniz. Bu modülün amacı tüm bileşenlerin tek bir ortamda takibinin yapılmasını sağlamak, işgücü kayıplarını azaltıp daha verimli bir ortam oluşturmaktır. Modülde toplantı yönetimi haricinde; kuruluş içerisinde duyurularınızı yapabileceğiniz ve yönetebileceğiniz duyuru yönetimi özelliğide mevcuttur.

 • Toplantı türlerini belirleme
 • Toplantı gündemlerini belirleme
 • Toplantı sıklıklarını belirleme
 • Toplantı katılımcılarını belirleme
 • Toplantı kararlarını kaydetme
 • Toplantı kararlarına yönelik aksiyonları, sorumluları ve terminleri belirleme
 • Toplantı kararlarını takip etme
 • Rutin toplantı tanımlayabilme
 • Katılımcılardan toplantı için onay alabilme
 • Katılımcılara Outlook takvim eklentisi gönderebilme
 • Kuruluş içerisinde duyurular yapabilme,
 • Duyuruları görüntüleyenleri listeleyebilme.

İlginizi Çekebilir

İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç Tetkik planlamadan raporlamasına kadar incelikle işlenmesi gereken bir faaliyettir. Bu faaliyetin en etkili şekilde uygulanması için ise sistematik bir yaklaşım içerisinde olmak gerekir. AltaSoft yazılımı tam da bu noktada

Kalibrasyon Yönetimi Modülü

Bu modül ile, Tüm cihazlarınızın kalibrasyonunu takip edebilir yani kalibrasyon yönetimi yapabilirsiniz. – Cihaz türlerini belirleme – Kullanım yerlerini oluşturma – Koordinatör belirleme – Giriş yapabilecek kişileri belirleme – Ölçüm

Doküman Yönetimi

AltaSoft Yazılımının temel modülüdür. Kuruluşunuz içerisinde yönetim sistemlerinin uygulamasında ve sürdürülmesinde dokümantasyon ile ilgili yaşanan sıkıntıları ve kayıpları azaltmak için farklı ve pratik çözümler sunar. Düzeltici Faaliyet Kuruluşa özel doküman