Toplantı Yönetimi Modülü

Toplantı Yönetimi Modülü

Kuruluşunuzda toplantı duyurularını yapıp, toplantı tutanaklarını kayıt altına alabilir, alınan kararların uygulanması için kararları sorumlulara atayabilir ve takibini gerçekleştirebilirsiniz. Bu modülün amacı tüm bileşenlerin tek bir ortamda takibinin yapılmasını sağlamak, işgücü kayıplarını azaltıp daha verimli bir ortam oluşturmaktır. Modülde toplantı yönetimi haricinde; kuruluş içerisinde duyurularınızı yapabileceğiniz ve yönetebileceğiniz duyuru yönetimi özelliğide mevcuttur.

 • Toplantı türlerini belirleme
 • Toplantı gündemlerini belirleme
 • Toplantı sıklıklarını belirleme
 • Toplantı katılımcılarını belirleme
 • Toplantı kararlarını kaydetme
 • Toplantı kararlarına yönelik aksiyonları, sorumluları ve terminleri belirleme
 • Toplantı kararlarını takip etme
 • Rutin toplantı tanımlayabilme
 • Katılımcılardan toplantı için onay alabilme
 • Katılımcılara Outlook takvim eklentisi gönderebilme
 • Kuruluş içerisinde duyurular yapabilme,
 • Duyuruları görüntüleyenleri listeleyebilme.

İlginizi Çekebilir

İç Tetkik Yönetimi Modülü

İç Tetkik planlamadan raporlamasına kadar incelikle işlenmesi gereken bir faaliyettir. Bu faaliyetin en etkili şekilde uygulanması için ise sistematik bir yaklaşım içerisinde olmak gerekir. AltaSoft yazılımı tam da bu noktada

Uygun Olmayan Ürün Yönetimi Modülü

Kuruluşunuzdaki uygun olmayan ürünleri tanımlayabilir, karar verebilir, kararı uygulayabilir ve maliyet takibi yapabilirsiniz. Uygunsuzluğu tanımlayabilme Ürün adı ve miktarını takip edebilme Uygunsuzluk tanımları için fotoğraf ekleyebilme Uygun olmayan ürünler için

AltaSoft iyileştirme yönetimi modülü

Bu iyileştirme yönetimi modülü ile iyileştirme faaliyetlerini (Düzeltici faaliyetler, G8D ve Yalın 6 Sigma) tanımlayabilir, ekipler oluşturabilir, sorumlulara faaliyet ataması yapabilir ve takip edebilirsiniz. iyileştirme yönetimi modülü özellikleri: Düzeltici Faaliyet