Turquality Danışmanlık

Turquality Danışmanlık

Yurt Dışı Global pazarda Türk Markalarının rekabet gücünü artırmak için firmaların potansiyel Turquality Danışmanlığımarkalarının desteklendiği dünyada ilk kez uygulanan Marka Desteği programıdır.
Ekonomi Bakanlığı markaları, bu program kapsamında,  Yurt Dışı tescil işlemleri, reklam ve tanıtım faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri,  bilgi teknolojileri yatırımları,  kira  ve dekorasyon giderleri gibi birçok ana kalemde karşılıksız ve üst limit olmadan desteklemektedir.
Yurt içinde ve yurt dışında  en az bir markası tescil edilmiş olan firmalar bu programa başvuru yapabilirler. Gerekli koşulları sağlayan firmalar Turquality ya da Marka Desteği programına dahil olurlar. Sigma Center,   Program Öncesi  başvuru sürecinde danışmanlık desteği vererek firmayı denetime hazır hale getirir.

Turquality ve Marka Danışmanlığı

1.Aşama: Olgunluk Seviyesi Analizi

Bu programa katılmayı düşünen firmalarla ön görüşme yapılarak programın amacı, hedefleri firmaya sağlayacağı faydalar, başvuru öncesi ve sonrası yaşanacak süreç ayrıntılı olarak aktarılır.
Daha sonrasında firmanın mevcut durumunu tespit edebilmek için her departman yöneticisi ile ayrı ayrı görüşülerek “Ön Değerlendirme Raporu” oluşturulur. Ön Değerlendirme Raporu bizzat danışmanlarımızın firma ziyareti ile ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonucuna göre başvuru öncesi hazırlık için firmanın ne kadar bir süre danışmanlığa ihtiyacı olduğu tespit edilerek firmaya teklif sunulur.

2.Aşama: Başvuru Hazırlık Süreci

Başvuru yapılacak  marka ön koşulları sağlıyorsa  aday firmaya aşağıdaki alanlarda danışmanlık verilerek Turquality denetimine göre şirket fonksiyonları yeniden yapılandırılır.

  1. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
  2. Marka Yönetimi
  3. Marka Performansı
  4. Tedarik Zinciri Yönetimi
  5. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
  6. Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
  7. Finansal Performans
  8. İnsan Kaynakları Yönetimi
  9. Kurumsal Yönetim
  10. Bilgi Sistemleri Yönetimi

3.Aşama: Başvuru Süreci

Şirket süreçleri danışmanlığımız sonucu Turquality denetimine hazır hale getirildikten sonra TURQUALITY başvuru süreci başlatılır, bu kapsamda başvuru yapacak  firmanın hazırlaması gereken evraklar, otomasyon sistemine kayıt vb. işlemler konusunda danışmanlık verilir.

SigmaCenter Turquality Sunumu için tıklayınız.
Turquality Destekleri hakkında detaylı bilgi alınız.

İlginizi Çekebilir

Kaynak Mühendisliği Hizmetleri

Kaynak mühendisliği çalışmaları kapsamında birçok konuda işletmenize destek veriyoruz. Başlıca hizmetlerimiz; Tedarikçilerinizin veya potansiyel tedarikçilerinizin denetlenmesi ve raporlanması Üretim süreçleriniz içerisindeki tüm kaynaklı imalat operasyonlarınıza destek sağlama Kaynaklı imalat sahasının

Gıda Güvenliği Danışmanlığı

GIDA GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 22000) ISO 22000 danışmanlık faaliyetleri, insan sağlığına yönelik gıda güvenliği ile ilgili fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikeleri önlemeyi, yok etmeyi veya belirli seviyelere

Stratejik Yönetim

STRATEJİK YÖNETİM – PLANLAMA Stratejik Yönetim Tepe yönetim, kuruluşun gelecekte ulaşmak istediği yeri (Vizyon) ve varoluş nedenini (Misyon) belirlemelidir. Tepe yönetim ayrıca, kuruluşu vizyonuna ulaştırmak için kısa ve orta vade