Turquality Danışmanlık

Turquality Danışmanlık

Yurt Dışı Global pazarda Türk Markalarının rekabet gücünü artırmak için firmaların potansiyel Turquality Danışmanlığımarkalarının desteklendiği dünyada ilk kez uygulanan Marka Desteği programıdır.
Ekonomi Bakanlığı markaları, bu program kapsamında,  Yurt Dışı tescil işlemleri, reklam ve tanıtım faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri,  bilgi teknolojileri yatırımları,  kira  ve dekorasyon giderleri gibi birçok ana kalemde karşılıksız ve üst limit olmadan desteklemektedir.
Yurt içinde ve yurt dışında  en az bir markası tescil edilmiş olan firmalar bu programa başvuru yapabilirler. Gerekli koşulları sağlayan firmalar Turquality ya da Marka Desteği programına dahil olurlar. Sigma Center,   Program Öncesi  başvuru sürecinde danışmanlık desteği vererek firmayı denetime hazır hale getirir.

Turquality ve Marka Danışmanlığı

1.Aşama: Olgunluk Seviyesi Analizi

Bu programa katılmayı düşünen firmalarla ön görüşme yapılarak programın amacı, hedefleri firmaya sağlayacağı faydalar, başvuru öncesi ve sonrası yaşanacak süreç ayrıntılı olarak aktarılır.
Daha sonrasında firmanın mevcut durumunu tespit edebilmek için her departman yöneticisi ile ayrı ayrı görüşülerek “Ön Değerlendirme Raporu” oluşturulur. Ön Değerlendirme Raporu bizzat danışmanlarımızın firma ziyareti ile ücretsiz olarak gerçekleştirilir.

Değerlendirme sonucuna göre başvuru öncesi hazırlık için firmanın ne kadar bir süre danışmanlığa ihtiyacı olduğu tespit edilerek firmaya teklif sunulur.

2.Aşama: Başvuru Hazırlık Süreci

Başvuru yapılacak  marka ön koşulları sağlıyorsa  aday firmaya aşağıdaki alanlarda danışmanlık verilerek Turquality denetimine göre şirket fonksiyonları yeniden yapılandırılır.

  1. Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi
  2. Marka Yönetimi
  3. Marka Performansı
  4. Tedarik Zinciri Yönetimi
  5. Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi
  6. Ürün Tasarım/Araştırma ve Geliştirme
  7. Finansal Performans
  8. İnsan Kaynakları Yönetimi
  9. Kurumsal Yönetim
  10. Bilgi Sistemleri Yönetimi

3.Aşama: Başvuru Süreci

Şirket süreçleri danışmanlığımız sonucu Turquality denetimine hazır hale getirildikten sonra TURQUALITY başvuru süreci başlatılır, bu kapsamda başvuru yapacak  firmanın hazırlaması gereken evraklar, otomasyon sistemine kayıt vb. işlemler konusunda danışmanlık verilir.

SigmaCenter Turquality Sunumu için tıklayınız.
Turquality Destekleri hakkında detaylı bilgi alınız.

İlginizi Çekebilir

SA 8000 / BSCI / IQNet SR10

SA 8000, BSCI, IQNET SR 10 – SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMLERİ Sosyal Sorumluluk nedir? Günümüzde, kaliteli ürün, düşük maliyet, çevreye duyarlılık ve güvenlik kadar, sosyal sorumluluklara ve ahlaka uygunluk da

MSA Ölçüm Sistemleri Analizi

MSA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ MSA Nedir? Adını ingilizce “Measurement Systems Analysis” kelimelerinin baş harflerinden alır ve “Ölçüm Sistemleri Analizi ” anlamına gelir. Ölçüm sistemleri analizi, Ölçüm sisteminin planlanan uygulama için

Organizasyonel Yapılandırma

Kuruluşun misyonu ve vizyonu doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmek için organizasyon yapısının belirlenmesidir. Organizasyon yapıları belirlenirken; amaçlar ve hedefler, süreçler, değerler, politikalar, mevcut insan kaynakları ve içinde bulunulan sektör dikkate alınır.