turqualityTURQUALITY® Nedir?

 • TURQUALITY®, yurt dışında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

TURQUALITY® Misyonu

 • Küresel Türk markalarından yurtiçinde lokomotif oluşturmak
 • Şirketlerin marka gücü ve kurumsal altyapısını güçlendirmek
 • Yurtiçinde marka bilinci ve farkındalığını yaratmak

Küresel Rekabet ve Globalleşme Süreci

globallesme-markalasma

1.Aşama: Düzensiz İhracat

Daha çok private label ve fason üretim yaparlar, kısıtlı bir Pazar ve müşteri kitlesine hitap ederler. Bu aşamada işletmelerin ana hedefleri maliyetlerini düşürmek ve müşterinin beklediği kaliteye ulaşmaktır.

2.Aşama: Düzenli İhracat

Bu aşamada yurt dışında distributör ağı ile büyür, pazarlama faaliyetlerini  distribütörler aracılığıyla yürütmeye çalışırlar;  süreci daha çok distribütörlerin kontrolüne bırakırlar. Bu aşamada ana hedef, satışı artırmaktır.

3.Aşama: İleri Seviyede ve İyi Yapılandırılmış Uluslararası Satış

Bu aşamada işletmeler pazarlama ve satış stratejilerinin uluslararası rekabetteki önemini fark etmişlerdir.  Geliştirdikleri pazarlama ve  satış stratejileri ile tüketici/müşteri ihtiyaçlarını anlamaya, rakiplere ve kanal yapısına hakim olmaya ve  uzun vadeli işbirlikleri ile pazar payını artırmaya çalışırlar.

4.Aşama Uluslararası Profesyonel Organizasyon

Bu aşamada işletmeler küresel pazarda uzun vadeli başarıyı yakalayabilmek için markalaşmanın ve aynı zamanda kurumsallaşmanın önemini anlamışlardır. Pazarda,  marka ve pazarlama,  satış, sistem alt yapılarını oluşturma, pazara uygun, özel ürün ve hizmet sunma, ürün portföyünü genişletme konularında ciddi yatırımlara girişirler. Üretim ve pazarlama faaliyetlerinde ölçek ekonomisinden  ve sinerjilerden faydalanmaya başlarlar.
neden-turquality

Neden Turquality?

 • Ekonomi Bakanlığı bu kapsamda ihracatı artırmaya yönelik birçok HİBE desteği sunmaktadır. HİBE desteklerinden yararlanmak isteyen firmalar, desteği veren kuruluşların yönetmeliklerine, mevzuatlarına ve şartnamelerine uygun projelerle bu hibe desteklerden faydalanabilirler. Bu desteklerin içinde hem kapsamı hem de üst limit olmaması gibi üstünlüklerinden dolayı “TURQUALITY® ” en avantajlı  ve en çok hibe veren Devlet desteğidir.

Programının Diğer İhracat Desteklerinden Farkı Nedir?

İşletmelerin küresel pazarda uzun vadeli başarıyı yakalamak ve uluslararası profesyonel bir organizasyon için  markalaşma ve kurumsallaşma konularına odaklanması gerektiği açıktır.

Ancak uluslararası standartları oluşturma ve uygulama konularında işletmelerin  ciddi yatırımlar yapmaları ve  danışmanlık desteği almaları  gerekmektedir. Bu aşamaya gelmiş işletmeler için Turquality beklenen hibe desteklerini sağlamayı ve firmaların markalaşma ve kurumsallaşma hedeflerine katkıda bulunmayı hedefler.

TURQUALITY® Projesinin Tarihçesi

Tohumları 2003 yılında atılan proje 23 Kasım 2004 tarihinde başlatılan altyapı çalışmaları ile birlikte yürürlüğe girmiş oldu.23 Kasım 2004 tarihinden önceki süreçte daha çok  altyapı oluşturulması üzerine yoğunlaşıldı. Teknik çalışmaları yürütmek üzere Ekonomi Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri’nin ortak hamlesi ile iki ekip kuruldu. Bunlar TURQUALITY® Çalışma Grubu ve TURQUALITY® Sekretaryası olarak isimlendirildi. Proje kapsamında belirlenecek strateji de TURQUALITY Çalışma Grubu tarafından belirlenmiştir.

Oluşturulan stratejiye en uygun olan sektör Tekstil ve Hazır Giyim olarak görüldü ve projenin pilot uygulamasının bu sektörde yapılmasına karar verildi.Yıllar içinde bu kapsam genişletildi, en son hizmet sektörü de program kapsamına alındı.

Turquality Programının Kazanımları

 • 115 Firmanın 127 Markası Turquality Programı kazanimlarkapsamında desteklenmektedir.
 • 63 Marka, Marka programı kapsamında desteklenmektedir.
 • Firmalara toplam 605 Milyon TL üstünde destek sağlanmıştır.
 • Yüksek katma değerli ihracat rakamlarına ulaşılmıştır.
  • 2013 Yılında Türkiye’nin İhracat Birim Fiyatı 1,54 $/kg
  • TURQUALITY®/Marka Firmalarında bu rakam 3,28 $/kg

 

TURQUALITY® Destekleri

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50% limitsiz 5 yıl+5
Tanıtım, Reklam, Pazarlama, Halkla İlişkiler limitsiz 5 yıl+5
Ofis/depo/lokanta/kafe kira limitsiz 5 yıl+5
Mağaza kira limitsiz
(aynı anda azami 50 mağaza için)
5 yıl+5
Ofis/depo/lokanta/kafe temel kurulum giderleri  200.000 USD/birim 5 yıl+5
Mağaza temel kurulum giderleri 200.000 USD / mağaza
(aynı anda azami 50 mağaza için)
5 yıl+5
Reyon kira limitsiz 5 yıl+5
Showroom kira/dekorasyon limitsiz 5 yıl+5
Sertifikasyon limitsiz 5 yıl+5
Franchise dekorasyon 100.000 USD / mağaza
(toplam azami 100 mağaza için)
2 yıl
Franchise kira 200.000 USD / mağaza
(toplam azami 100 mağaza için)
2 yıl
Danışmanlık 600.000 USD / yıl 5 yıl+5
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı limitsiz
(aynı anda azami 5 kişi için)
5 yıl+5
Gelişim Yol Haritası         75% 200.000 USD / destek dönemi 5 yıl+5

 

Marka  Destekleri

Destek Türü Destek Oranı Destek Limiti Süre/Adet
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili 50% 50.000 USD / yıl 4 yıl
Tanıtım, reklam ve pazarlama 400.000 USD / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe kira 600.000 USD / yıl 4 yıl
Ofis/depo/mağaza/lokanta/kafe temel kurulum giderleri/mimari konsept 300.000 USD / yıl 4 yıl
Reyon kira 200.000 USD / yıl 4 yıl
Showroom kira/dekorasyon 200.000 USD / yıl 4 yıl
Sertifikasyon 50.000 USD / yıl 4 yıl
Franchise dekorasyon 50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için) 2 yıl
Franchise kira 50.000 USD / mağaza (yıllık azami 10 mağaza için) 2 yıl
Danışmanlık 300.000 USD / yıl 4 yıl
Tasarımcı/aşçı/şef istihdamı 200.000 USD / yıl (aynı anda azami 3 kişi için) 4 yıl
Pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler 100.000 USD / yıl 4 yıl
Gelişim Yol Haritası         75% 200.000 USD / destek dönemi

 

Başvuru Ön Koşulu

Yurt içinde ve yurt dışında  en az bir markası tescil edilmiş olan firmalar bu programa başvuru yapabilirler. Gerekli koşulları sağlayan firmalar Turquality ya da Marka Desteği programına dahil olurlar. Sigma Center,   Turquality Öncesi  başvuru sürecinde danışmanlık desteği vererek firmayı denetime hazır hale getirir.

Turquality kapsamındaki firmaların sektörel dağılımı
turquality-sektorel-dagilim

Ön İnceleme Çalışmaları

Başvuru sürecinden sonra anlaşmalı danışman firmalar aracılığı ile  başvuru yapan firmada gerçekleştirilen 2 günlük bir çalışma ile  firma aşağıdaki alanlarda incelenir.Bknz:sigmacenter.com.trturquality-degerlendirme-alanlari

Denetimden başarı ile geçen ve Turquality başvurusu onaylanan markalar için onaylı danışman firma desteği ile 5 yıllık bir Gelişim Yol Haritası oluşturulur.

 

 

İlginizi Çekebilir

Proje Yönetimi

PROJE YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI TÜBİTAK –TEYDEB PROJELERİ DANIŞMANLIK Ar-Ge Nedir ? Ar-Ge insanlığın bilgi dağarcığının arttırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalardır. Ar-Ge, bilimsel

Alçak Gerilim Cihazlarında CE İşaretlemesi

Yetkili Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili AB Direktifi: Low Voltage Equipment İlgili Yönetmelik: 2006/95/AT Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik Alternatif akım için 50-1000 volt

Süreç Yaklaşımı

Süreç; kaynakları kullanan ve girdileri çıktılara dönüştürmek amacıyla yönetilen bir faaliyetler olarak adlandırılabilir. Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde istenen sonuca daha verimli olarak ulaşılır. Süreç Yaklaşımı, kuruluşun