Yalın Altı Sigma Ekip Üyeleri Eğitimi

YALIN ALTI SİGMA EKİP ÜYELERİ EĞİTİMİ

HEDEFİ:

Yalın 6 sigma çalışmaları yapan firmalarda, karakuşak ve yeşilkuşak projelerinde görev alanların, bu çalışmalardaki sorumluluklarının anlaşılması, projeye katkı biçimlerinin tanımlanması, ekip çalışma ruhunun sağlanması için ekip üyelerinin bilinçlendirilmesi.

KAPSAMI:
• Hedef ve verimlilik tanımları,
• Temel 6 sigma bilinci,
• Ekip üyelerinin sorumlulukları,
• Proje sınırlarının konulması,
• Temel beklentiler,
• Yalınl problem çözme teknikleri (gerektiğinde).

KATILIMCILAR:
6 sigma çalışması yapan firmalardaki karakuşaklar/yeşilkuşaklar tarafından yürütülen projelerde görev alan ekip üyeleri.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 30 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1 veya 2 gün.

NOT: Seminerin en az % 70’ine katılan kişilere seminer sonunda katılım belgesi verilir. Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Yalın 6 Sigma Kara Kuşak Eğitimi

YALIN 6 SİGMA KARA KUŞAK EĞİTİMİ   Genel Katılıma Açık Eğitim Tarihleri BURSA 12-13-14-15-16 Mart 09-10-11-12-13 Nisan 07-08-09-10-11 Mayıs 04-05-06-07-08 Haziran 2018 (20 gün) 09:30 – 17:30 ULUTEK Seminer Salonu

Deney Tasarımı (DOE) Eğitimi

DENEY TASARIMI (DOE) EĞİTİMİ HEDEFİ: 6 sigmanın etkili yöntemlerinden olan bu metodun veri ilişkileri analizinde, modellemede ve optimizasyon çalışmalarında kullanılmasını sağlamak üzere katılımcıları bilinçlendirmek. KAPSAMI: Deney tasarımı eğitimi içeriğinde şunlar yer

Regresyon, Korelasyon ve Varyans Analizi Eğitimi

REGRESYON, KORELASYON ve VARYANS ANALİZİ EĞİTİMİ HEDEFİ: Veriler arasında ilişkileri anlamak, analiz etmek ve geleceğe yönelik varsayımlarda bulunmak için tahmin modelleri kurmak isteyen katılımcılara regresyon, korelasyon ve varyans analizi tekniklerini