Yalın 6 Sigma Karakuşak

YALIN ALTI SİGMA KARAKUŞAK YETİŞTİRME PROGRAMI

Proje yönetmeyi, ekibe liderlik etmeyi ve problem çözmeyi öğrenerek kendinize değer katın.

Programın Amacı:

Kuruluşlarında yalın yaklaşımları ve 6 Sigma tekniklerini kullanarak iyileştirme projelerini yönetebilecek ve değişim sağlayabilecek “Yalın 6 Sigma Karakuşak”lar yetiştirmek.

Ayrıca, katılımcıların iyileştirme ekiplerine liderlik etmelerini ve Yalın 6 Sigma bilincini kuruluş içinde yaygınlaştırmalarını sağlamak.

Kimler Katılmalı:

Yalın Altı Sigma projelerini yürütecek olan “Yalın 6 Sigma Karakuşak” adayları

Program Kapsamında Verilecek Eğitimler:

 • Yalın 6 Sigma Karakuşak Tanımlama Fazı Eğitimi
 • Yalın 6 Sigma Karakuşak Ölçme Fazı Eğitimi
 • Yalın 6 Sigma Karakuşak Analiz Fazı Eğitimi
 • Yalın 6 Sigma Karakuşak İyileştirme Fazı Eğitimi
 • Yalın 6 Sigma Karakuşak Kontrol Fazı Eğitimi

Program Şekli:

A- Örgün Eğitim Programı

Toplam 150 saatlik bir programdır.

 • 96 saatlik örgün eğitimler
  • Sınıf ortamında 12 tam gün, yaklaşık 14 haftaya yayılır.
 • 54 saatlik online banttn (asenkron) eğitimler
  • Program süresince istenen zamanda yaklaşık 54 saat sürer.

B- Online Eğitim Programı

Toplam 150 saatlik bir programdır.

 • 96 saatlik online canlı (senkron) eğitimler
  • Haftada 2 gün 3 şer saatlik bağlantılarla 14 hafta sürer.
 • 46 saatlik online banttn (asenkron) eğitimler
  • Program süresince istenen zamanda yaklaşık 46 saat sürer.
 • 8 saat sınıf ortamında (örgün) eğitim.
  • Programın sonunda 1 gün (8 saat) sınıf ortamında verilir.

Sertifika Bilgileri:

Program sırasında yapılacak olan sınav ve testlerde başrılı olan katılımcılar aşağıdaki konularda “BAŞARI SERTİFİKASI” almaya hak kazanırlar. Aksi durumda katılımcılara “KATILIM SERTİFİKASI” verilir.

 • Yalın 6 Sigma Uzmanlık Programı
 • Yalın 6 Sigma Karakuşak Sertifikası” (Projeyi başarı ile tamama şartı aranır)

Test/Sınav:

Test: Program sırasında online olarak yapılacaktır.

Sınav: Program sonunda (örgün eğitim tarihinde) yapılacaktır.

Yalın 6 Sigma Karakuşak Föyü – PDF

İlginizi Çekebilir

Gıda Güvenliği Uzmanlık Programı

GIDA GÜVENLİĞİ UZMANLIK PROGRAMLARI Hangi kuruluşta, şehirde, ülkede çalışırsanız çalışın, hangi unvana sahip olursanız olun gıda sektörünün ortak dili olan “GIDA GÜVENLİĞİ”ni öğrenin. Programın Amacı: Gıda Güvenliği Uzmanı olmak isteyen

Gıda Güvenliği Uzmanlık Programı

GIDA GÜVENLİĞİ UZMANLIK PROGRAMLARI Hangi kuruluşta, şehirde, ülkede çalışırsanız çalışın, hangi unvana sahip olursanız olun gıda sektörünün ortak dili olan “GIDA GÜVENLİĞİ”ni öğrenin. Programın Amacı: Gıda Güvenliği Uzmanı olmak isteyen

Kalite Uzmanı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ UZMANLIK PROGRAMLARI Hangi kuruluşta, sektörde, şehirde, ülkede çalışırsanız çalışın, hangi unvana sahip olursanız olun iş dünyasının ortak dili olan KALİTE’ yi öğrenin. Programın Amacı: Kalite Yöneticisi olmak