Yalın Altı Sigma Bilgilendirme Eğitimi

YALIN ALTI SİGMA BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Genel Katılıma Açık Eğitim Tarihleri – BURSA
10 Ekim 2019

09:30 – 17:30

BURSA

HEDEFİ:

Kuruluşlar verimliliklerini dolayısıyla rekabet güçlerini arttırabilmeleri için ekip bazlı iyileştirme çalışmalarını alışkanlık haline getirmelidir. Bütün faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi hedefleyen ve bu iyileştirmeleri ekipler halinde, bilimden yararlanarak ve proje bazlı yürütmek isteyen kuruluşlar Yalın 6 Sigma yaklaşımını benimsemelidir. Bu eğitimin amacı; yalın yaklaşımlar ile uygulanan Yalın 6 Sigma’nın ne olduğunu katılımcılara göstermektir. Bu seminerin sonunda katılımcılar, kendi firmalarının, Yalın 6 Sigma uygulamalarının neresinde olduğunu veya Yalın 6 Sigma çalışmalarına başlamak için hazır olup olmadığını değerlendirme fırsatı bulacaklardır.

KAPSAMI:
Yalın Üretim,
-Yalın Üretim Prensipleri,
-7 Temel İsraf,
-Yalın Üretim Araçları (Yalın Evi)
     Stratejik Yönetim (Vizyon, Misyon, Hedefler, Politikalar, Kurum Kültürü)
     Standartlaştırma (5S, Süreç Yönetimi)
JIT (VSM, KANBAN, SMED)
JIDOKA (Poka Yoke, KAIZEN, TPM)
-Değişkenlik ve Değişkenliğin Kaynakları,
-Yalın 6 Sigma Nedir?
Tanımlama Fazı ve Kullanılan Teknikler
Ölçme Fazı ve Kullanılan Teknikler
Analiz Fazı ve Kullanılan Teknikler
İyileştirme Fazı ve Kullanılan Teknikler
Kontrol Fazı ve Kullanılan Teknikler
-Yalın 6 Sigma da İnsan Kaynaklar?
-Yalın 6 Sigma Nasıl Uygulanır?
-Neler Kazanırız?

KATILIMCILAR: Tepe Yönetim, Orta Kademe Yöneticiler, Mühendisler, Uzmanlar.

KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, maksimum 30 kişi.

GEREKLİ ÖN BİLGİ: Yok.

SÜRESİ: 1 veya 2gün.

NOT: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda katılım belgesi verilir.
Konuyla ilgili eğitimlerimiz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle temasa geçiniz.

<<PDF>>

İlginizi Çekebilir

Temel istatistik eğitimi

Temel istatistik eğitimi HEDEFİ: Kuruluşlarında, istatistiksel proses kontrol, yeterlilik analizleri ve 6 sigma gibi konularda faaliyet gösterecek katılımcılara temel istatistik hakkında bilgi vermek. KAPSAMI: • Temel istatistik kavramları (anakütle, örnek,

Grafiksel Veri Analizi Eğitimi

GRAFİKSEL VERİ ANALİZİ EĞİTİMİ Hedefi: Çinli düşünür Konfüçyüs’e göre “ Bir grafik bin kelimeye bedeldir” . Her hangi bir performansa ait veriler hakkında hızlı ve kolay bilgi sahibi olmak. Sık

Deney Tasarımı (DOE) Eğitimi

DENEY TASARIMI (DOE) EĞİTİMİ HEDEFİ: 6 sigmanın etkili yöntemlerinden olan bu metodun veri ilişkileri analizinde, modellemede ve optimizasyon çalışmalarında kullanılmasını sağlamak üzere katılımcıları bilinçlendirmek. KAPSAMI: Deney tasarımı eğitimi içeriğinde şunlar yer